Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Działalność gospodarcza. Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

Dwie ściskające się ręce.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy.

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fundusz Pracy jest źródłem finansowania instrumentów i usług rynku pracy służących realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Z Funduszu dofinansowywane są koszty kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego. Roczne kwoty środków Funduszu Pracy (limity) na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, realizowanych przez powiaty, ustalane są przez Dysponenta Funduszu Pracy z kwoty środków przeznaczonych dla danego województwa.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przydzielone osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

Termin składania wniosków: 17.02.2023 – 24.02.2023

Miejsce składania wniosków: Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, ul. Górna 11, 05-400 Otwock

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

Data opublikowania strony: 16/02/2023