mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej. Działania w czasie pandemii

Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej. Działania w czasie pandemii

Seniorzy z Dziennego Domu "Senior+" w Woli Karczewskiej podczas zajęć
Seniorzy z Dziennego Domu "Senior+" w Woli Karczewskiej podczas zajęć (foto: DD "Senior+")

Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej przygotował dla uczestników swoich zajęć cały pakiet usług, za sprawą których seniorzy mogą w dalszym ciągu korzystać z różnego rodzaju form aktywności. Zapewnił również pomoc socjalną oraz zdrowotną swoim podopiecznym.

Kadra DD „Senior+”, dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas marcowych obostrzeń, przygotowała pakiet udogodnień i rozwiązań dla uczestników zajęć,. Cały zespół pozostaje do dyspozycji seniorów. Oto z czego mogą już korzystać uczestnicy DD „Senior+”:

Aktywności, zajęcia, prace artystyczne:

 1. Seniorzy korzystają ze sprzętu do ćwiczeń. Otrzymali kijki, piłki, stepy, gumy, rowery oraz inne sprzęty wykorzystywane do różnego rodzaju ćwiczeń.
 2. Każdy uczestnik ma możliwość korzystania z ćwiczeń w wersji on-line lub ma dostęp do ćwiczeń wydrukowanych w formie książeczki. Obie propozycje zostały przygotowane przez fizjoterapeutę.
 3. Uczestnicy będą korzystać ze spotkań z fizjoterapeutą w swoim miejscu zamieszkania.
 4. Zajęcia artystyczne – seniorzy otrzymują materiały oraz instrukcję wykonania (w przypadku ćwiczeń z zakresu motoryki małej).  Pozostałe zajęcia prowadzone będą 1 na 1 senior i terapeuta (w miejscu zamieszkania seniora).
 5. Zajęcia projektowania i szycia – seniorzy otrzymali maszyny do szycia oraz materiały. Wykroje oraz szablony przygotowywali terapeuci. Warsztaty odbywają się 1 na 1 w domu uczestnik. Przygotowywano również m.in elementy do wyszywania i szycia ręcznego do samodzielnego wykonania w domu.
 6. Warsztaty teatralne – nagrywanie filmów on-line.
 7. Zajęcia ze zdrowego odżywiania – przepisy on-line oraz w wersji książeczek i broszur dostarczano do domów seniorów.
 8. Ćwiczenia poprawiające koncentracje oraz z logicznego myślenia – seniorzy otrzymują pakiety do samodzielnego wykonania w domu (rebusy krzyżówki, sudoku, gry słów, kolorowanki antystresowe dla dorosłych itd.).
 9. Zajęcia taneczne i ćwiczenia na zdrowy kręgosłup – filmy on-line oraz zestawy ćwiczeń w wersji książkowej.

Pomoc w zakresie działań socjalnych i zdrowotnych:

 1. Dwa razy w tygodniu pielęgniarka pomaga w ustaleniu wizyt lekarskich (e-porad) oraz pomaga w wykupieniu recept. Odbywają się wizyty domowe, w czasie których dokonuje się m.in. pomiaru ciśnienia czy poziomu cukru.
 2. Pomoc w organizacji zakupów, pomoc w dokonywaniu opłat (rachunki, odbiór przesyłek pocztowych, pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych itd.). Tworzenie list zakupów wspólnie z seniorem, dowóz zamówienie do domu seniora.
 3. Dostarczanie obiadu dla wszystkich chętnych seniorów (obiad dwudaniowy).
 4. Stały kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomoc Społecznej, pracownikami socjalnymi oraz rodziną seniorów, a w przypadku osób samotnych dodatkowo codzienny kontakt z uczestnikami o różnych porach dnia.
 5. Dostarczanie maseczek, środków higienicznych itd.
 6. W przypadku konieczności przemieszczenia się zapewniamy transport do wyznaczonego przez seniora miejsca.

Pomoc psychologiczna:

 1. Dyżur telefoniczny – psycholog DD „Senior+”.
 2. W ramach współpracy z fundacją – telefonu zaufania dostępny dla seniorów.
 3. Samochody dowożące posiłki oraz materiały, jak również te, którymi przewożeni są seniorzy, są regularnie ozonowane. Kadra ośrodka stosuje się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz wewnętrznych zasad bezpieczeństwa.

Zajęcia dodatkowe:

 1. Na platformach internetowych organizowane są prelekcje specjalistów.

W celu wprowadzenia zmiany formy i zasad pracy w DD „Senior+” wprowadzono zarządzenie dyrektora oraz nowy regulamin poszerzający zakres pracy kadry.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Krystyna Motyka

Logo Senior+. Po lewej stronie pomarańczowy domek z wpisanym sercem, po prawej napis Senior +

Data opublikowania strony: 26/10/2020