mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Egzamin ósmoklasisty 2022. Wyniki naszych szkół

Egzamin ósmoklasisty 2022. Wyniki naszych szkół

Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od tyłu na halę sportową i plac zabaw dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Malcanowie. Widok od strony placu zabaw na halę sportową (Foto: UG Wiązowna)

Aż 220 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Najwięcej, bo 71 w Wiązownie, 65 w Gliniance, 49 w Malcanowie, a 35 w Zakręcie. Wzięli także w nim udział młodzi uchodźcy z Ukrainy. Nasi ósmoklasiści najlepiej wypadli z języka angielskiego, najsłabiej z matematyki.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, żeby ukończyć szkołę.  Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe  z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych określonych w  wymaganiach egzaminacyjnych.

W czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna egzamin pisało 220 uczniów (aż o 78 więcej niż w ubiegłym roku). Najwięcej, bo 71 w Wiązownie, 65 w Gliniance, 49 w Malcanowie i 35 w Zakręcie.

Średnie wyniki gminnych szkół kształtują się na poziomie średniej szkół powiatu otwockiego, przewyższając jednocześnie średnie wyniki w województwie mazowieckim. Średni wynik gminy, uwzględniający cztery publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna oraz jedną niepubliczną szkołę podstawową, wyniósł z języka polskiego 68,15% (powiat – 68,90%, województwo – 63,83%), średni wynik z matematyki 64,36% (powiat – 67,08%, województwo – 62,11%), z języka angielskiego zaś średni wynik wyniósł 76,17% (powiat – 74,60%, województwo – 71,61%).

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w Gminie Wiązowna na tle Powiayu Otwockiego i wojewódzwat mazowieckiego

Trzy szkoły osiągnęły zbliżony wynik z języka polskiego: w Wiązownie – 70%, w Zakręcie – 69% oraz w Malcanowie – 68%. Matematyka najlepiej wypadła w szkole w Malcanowie – 74%, zaś język angielski w szkole w Zakręcie – 82%.

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w Gminie Wiązowna w porównaniu na poszczególne szkoły

Absolwentom gminnych szkół życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, zdobywaniu wiedzy, otwartości ma nowe wyzwania oraz nieustannego rozwoju i powodzenia na dalszym etapie edukacji.

Więcej informacji na temat wyników można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 180 00 27, e-mail: edukacja@wiazowna.pl

Urszula Kozłowska

Data opublikowania strony: 09/08/2022