radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Ewidencja gruntów i budynków. Uaktualnij dane!

Ewidencja gruntów i budynków. Uaktualnij dane!

Koperta z listem podawana przez listonosza

Jeśli w ewidencji gruntów i budynków znajduje się Twój nieaktualny adres, może się zdarzyć, że korespondencja wysyłana do Ciebie nie zostanie dostarczona. Jak temu zaradzić?

Jeśli jesteś właścicielem działki, to Twoje dane, m.in. imię i nazwisko, adres, numer księgi wieczystej znajdują się w ewidencji gruntów i budynków, zwanej też rejestrem gruntów. To właśnie rejestr gruntów jest zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach bądź władających.

Z ewidencji gruntów i budynków, a nie z ewidencji ludności, korzysta większość instytucji przy wysyłaniu korespondencji. Z tego powodu tak ważne jest, aby na bieżąco dokonywać aktualizacji swoich danych adresowych w ewidencji gruntów i budynków.

Przypominamy, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany innych danych np. nadania nazwy ulicy i w związku z tym przenumerowania posesji, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Otwocku – Wydział Geodezji i Kartografii (ul. Komunardów 10 w Otwocku, tel. 22 788 15 34, e-mail: geodezja@powiat-otwocki.pl). To ważne przede wszystkim dla Ciebie! Bez nowego adresu nie będziemy mogli dostarczyć wielu informacji, np. dotyczących inwestycji sąsiadujących z Twoją nieruchomością.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmiany te należy zgłosić w terminie 30 dni, licząc od dnia ich zaistnienia. W ewidencji gruntów i budynków zaleca się także umieszczanie adresu do korespondencji, jeżeli z różnych przyczyn nie chcemy tam zmieniać adresu zameldowania czy zamieszkania. Wniosek o zgłoszenie zmian danych do Ewidencji Gruntów i Budynków można pobrać ze strony www.powiat-otwocki.pl.

Więcej informacji udziela Maria Jaworowska – wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. pok. 011, tel. 22 512 58 23, e-mail: m.jaworowska@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 04/02/2020