Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Fundusz sołecki 2016 podzielony

24 września br. odbyło się zebranie w sprawie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2016 r. Na zebraniu obecny był zastępca wójta Tomasz Kostyra. Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania 28 sierpnia br. dokonali już podziału środków sołeckich, który przedstawiał się następująco:

  1. Projekty oświetlenia przy ulicach: Przyleśna, Wesoła, Storczykowa, Słoneczna – 20 000,00 zł,
  2. Zakup kruszywa na drogi gminne – 8 120,94 zł,
  3. Organizacja imprezy kulturalno-sportowej – 6 000,00 zł,
  4. Zakup dwóch tablic informacyjnych – 1 000,00 zł.

Podczas wczorajszego spotkania zmienili powyższy podział. Zmiana dotyczy punktu pierwszego. Kwota 20 000,00 zł będzie przeznaczona na remonty dróg. Dokonanie zmiany konieczne było ze względu na ul. Storczykową, która jest drogą prywatną. Podpisany przez sołtysa Majdanu – Alicję Czekajewską wniosek o zmianę przeznaczenia środków został złożony w Urzędzie Gminy Wiązowna, gdzie będzie sprawdzony pod względem formalnym.

Data opublikowania strony: 28/09/2015