Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Fundusz sołecki podzielony

Do podziału było ponad 24 tys. zł

Zebranie w sprawie podziału pieniędzy sołeckich na rok 2016 odbyło się 13.08.2015. Obecni na zebraniu wiejskim mieszkańcy, zgodnie z przysługującym im prawem, sami zdecydowali, na co przeznaczyć należną Góraszce kwotę. Ustalili, że pieniądze wydadzą na:
– utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa,
– piknik rodzinny,
– zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,
– utrzymanie boiska.

W tym roku mieszkańcy Góraszki w swoim budżecie mieli do dyspozycji  o ponad 1 tys. zł więcej niż rok temu.

W zebraniu wzięło udział 10 mieszkańców wsi, radny Robert Dąbrowski i z-ca wójta Tomasz Kostyra. Wniosek o realizację w/w zadań z funduszu sołeckiego formalnie w urzędzie gminy złoży sołtys wsi – Anna Rak. Wniosek zostanie sprawdzony pod względem formalnym. Po jego zatwierdzeniu pieniądze zostaną wydane zgodnie z dyspozycją mieszkańców.

Zebranie było także okazją do rozmowy na temat inwestycji drogowych na terenie Góraszki oraz współpracy gminy z Powiatem Otwockim przy remoncie dróg powiatowych.

Data opublikowania strony: 13/08/2015