Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Gimnazjum w Gliniance w programie Erasmus +

Rada Gminy podjęła decyzję o przystąpieniu Gimnazjum w Gliniance do europejskiego projektu Erasmus+.

W trakcie projektu, który będzie trwać dwa lata, uczniowie wezmą udział w czterech spotkaniach międzynarodowych we Francji, w Hiszpanii oraz w Polsce.

Na początku grudnia 2015 roku w Reims we Francji odbędzie się pierwsze spotkanie międzynarodowe nauczycieli, w trakcie którego zostaną omówione szczegóły projektu.

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance już po raz drugi przystąpiło do  projektu unijnego w ramach Programu Partnerskie Projekty Szkół Erasmus+. W marcu 2015 r. wspólnie z Francją i Hiszpanią do Narodowej Agencji we Francji, która jest koordynatorem, został złożony projekt zatytułowany „Gender equality across Europe” (Równość płci w Europie).

Chcemy wziąć udział w tym programie, bo rośnie liczba uczniów kończących szkołę bez odpowiedniego przygotowania do zawodu i często z brakiem szans na znalezienie pracy. Wiele dziewcząt kieruje się stereotypami co do swej roli w społeczeństwie, które nie współgrają z dzisiejszymi realiami rynku pracy. Projekt ma pokazać, jak radzić sobie z dyskryminacją płci w edukacji, pracy i życiu codziennym, tak aby nie wpływały one na wybór studiów czy też dalszej drogi kariery zawodowej. Projekt jest skierowany głównie do uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych, gdyż to oni właśnie są w momencie wyboru swojej dalszej ścieżki życiowej.

Projekt opiera się na siedmiu kluczowych kompetencjach wytyczonych przez Unię Europejską: komunikacja w języku ojczystym i obcym, uczenie się od siebie, świadomość i ekspresja kulturowa, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne, przedsiębiorczość i inicjatywa. Zadaniem projektu jest także wymiana dobrych praktyk i współpraca nauczycieli. Uczniowie będą mieli możliwość wyjechania poza swoje środowisko lokalne, poznania innych ludzi, kultur oraz odmiennego spojrzenia na otaczającą ich rzeczywistość. Poprzez dialog międzykulturowy projekt ma również na celu wzbudzenie większego zrozumienia innych ludzi i kultur, zespolenie społeczne oraz pomoc nastolatkom w zrozumieniu i poszanowaniu praw człowieka w późniejszym, dojrzałym życiu.

Data opublikowania strony: 30/10/2015