bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Głoski ukryte w obrazku”. Zgłoś pracę na konkurs

Dziecięca dłoń z czerwoną kredką rysująca kolorowy obrazek
Malowanie i rysowanie rozwija uzdolnienia plastyczne oraz wyobraźnię (Foto: pixabay.com)

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gliniance zaprasza do udziału w I Logopedycznym Konkursie Plastycznym Gminy Wiązowna pod hasłem “Głoski ukryte w obrazku”. Prace można składać do 28 lutego.

Praca plastyczna złożona na konkurs powinna przedstawiać różne ilustracje zawierające ukryte głoski lub głoskę jednego z trzech szeregów: syczącego [s, z, c, dz], szumiącego [sz, ż, cz, dż] lub ciszącego [ś, ź, ć, dź].

Konkurs adresowany jest do dzieci, uczęszczających na terapię logopedyczną, w następujących grupach wiekowych:
I – Odziały przedszkolne (klasy 0);
II – Klasy I-III;
III – Klasy IV- VIII.

Praca powinna być wykonana w formacie A3  techniką dowolną. Każda praca powinna zawierać metryczkę (litery drukowane): imię i nazwisko, wiek i grupę wiekową, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna dziecka.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 28 lutego na adres organizatora: Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gliniance, ul. Napoleońska 1, 05-408 Glinianka z dopiskiem” Konkurs logopedyczny” p. Marlena Szpulecka.

Celem konkursu jest rozbudzenie twórczości plastycznej u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności i zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

Plakat konukrsu logopedycznego

Data opublikowania strony: 14/02/2020