radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Gmina dopłaci do czipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt

Gmina dopłaci do czipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt

Chipowanie psów i kotów jest całkowicie bezpłatne i odbywa się na koszt gminy. Czipowanie jest zabiegiem bezbolesnym dla zwierzęcia. Numer chipu jest rejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych podając dane właściciela pupila. Chipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia.

Akcja obejmuje również bezpłatną kastrację/sterylizację, eutanazję ślepych miotów oraz znakowanie zwierząt, których właściciele mieszkają na terenie Gminy Wiązowna. Usługa jest całkowicie bezpłatna i odbywa się na koszt gminy.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  1. Wypełnienie a następnie złożenie przez właściciela zwierzęcia w Urzędzie Gminy w Wiązownie wniosku o skierowanie na konkretny zabieg – dostępny niżej lub w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna, pokój 011.
  2. Właściciel zwierzęcia po otrzymaniu skierowania wydanego przez Gminę we własnym zakresie kontaktuje się ze wskazaną w skierowaniu lecznicą i ustala termin przeprowadzenia zabiegu.
  3. Przed dokonaniem zabiegu weterynarz stwierdza, że stan zdrowia zwierzęcia pozwala na jego wykonanie.
  4. Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Wiązowna, do zwierząt stanowiących ich własność.
  5. Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów, usypiania ślepych miotów oraz znakowania/czipowania psów i kotów odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Wiązowna w 2017 r. W przypadku, gdy środki finansowe na wykonanie zadania okażą się niewystarczające, przewiduje się możliwość realizacji złożonych wniosków w następnym roku.

Zabiegi można dokonywać w Przychodni Weterynaryjnej Citovet Andrzej Mastalerz w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 12b po uprzednim złożeniu w Urzędzie Gminy w Wiązownie wniosku o skierowanie na zabieg i potwierdzeniu skierowania.

Szczegółowych informacji udziela Joanna Kociszewska – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. (22) 512 58 26, email: j.kociszewska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 05/06/2017