bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Gmina przyznaje dotację do wymiany pieca „kopciucha”

Piec z otwartym paleniskiem. Przez uchylone drzwiczki widać ogień
W Programie "Czyste Powietrze" można zyskać dotację na wymianę m.in. starego kopciucha (Foto: pixabay.com)

Masz stary piec, który ogrzewa twój dom i chcesz go wymienić na nowe, ekologiczne źródło ciepła? Nasza gmina daje dotacje na takie inwestycje. O dofinansowanie może wystąpić każdy mieszkaniec gminy. Wnioski można składać już od 21 grudnia.

Jak alarmują naukowcy stale przekraczane stężenie zanieczyszczeń powietrza, w negatywny sposób odbija się na zdrowiu każdego człowieka. Szczególnie osób starszych i dzieci. Najbardziej narażeni są ludzie cierpiący z powodu chorób ze strony układu oddechowego. Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza.

Przyczyny niskiej emisji: ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieci; korzystanie z przestarzałych pieców; nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania; emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy; mała popularność odnawialnych źródeł energii.

W grudniu 2018 r. Gmina Wiązowna przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Zakładamy, że do końca 2024 r. na terenie naszej gminy likwidacji w budynkach mieszkalnych ulegnie około 400 starych, nieefektywnych pieców na paliwo stałe (drewno, węgiel), które zastąpione zostaną nowymi ekologicznymi źródłami ogrzewania pomieszczeń. Gmina Wiązowna po części sfinansuje te inwestycje, udzielając mieszkańcom gminy dotacji do wymiany pieców.

4500 zł z budżetu przekażemy na dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła w budynku mieszkalnym. Ze środków tych będzie można pokryć: koszty zakupu pieca, koszty montażu i uruchomienia kotła, koszty demontażu dotychczasowego pieca, koszty wykonania instalacji wewnętrznej, koszty przystosowania komina do odprowadzenia spalin, koszty zakupu i montażu pompy ciepła.

Sześć kroków do uzyskania dofinansowania do wymiany pieca:

  1. prawidłowo wypełnij wniosek, podpisz go i złóż;
  2. do wniosku dołącz wszystkie wymagane załączniki;
  3. wyraź zgodę na wizytę pracowników Wydziału Środowiska i Nieruchomości, którzy potwierdzą istnienie działającego, starego typu kotła;
  4. podpisz umowę;
  5. zrealizuj inwestycję;
  6. złóż wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami za wykonane usługi i zakup urządzenia, który jest potwierdzeniem wykonanej i ukończonej inwestycji.

Dofinansowanie zostanie wypłacone dopiero po skończeniu prac oraz złożeniu i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego. Realizację przedsięwzięcia można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli zrobimy to wcześniej, nie dostaniemy pieniędzy.  Dotację będzie można dostać na inwestycje realizowane od początku 2020 r. Wnioski można składać od 1 października do 21 grudnia. Informacje oraz wszelkie dokumenty można znaleźć w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Wymiana pieców.

Więcej informacji na ten temat udziela Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24 lub 25, 26 i 27, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl lub pone@wiazowna.pl

Dodatkowo w Starostwie Powiatowym w Otwocku w ramach rządowego programu ,,Czyste Powietrze’’ realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w został utworzony punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanym pozyskaniem środków na wymianę pieca.

Punkt działa w Starostwie Powiatowym w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pokój 203, (22) 778 13 16 e-mail: otwocki_czystepowietrze@wfosigw.pl.

Iwona Marczyk
Foto: pixabay.com

Data opublikowania strony: 12/09/2019