radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

„Góraszka Wschodnia” – spotkanie w sprawie projektu planu

„Góraszka Wschodnia” – spotkanie w sprawie projektu planu

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Góraszka Wschodnia”. Dyskusja odbędzie się 21.11.2016 (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Wiązowna o godz. 17.00.  Uwagi do projektu planu można składać do Wójta Gminy Wiązowna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2016 roku, na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. Uwagi może składać każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie, np. właściciele nieruchomości objętych planem.

Jednocześnie informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Góraszka Wschodnia” jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2.11.2016 r. do 23.11.2016 r. na parterze w Urzędzie Gminy Wiązowna w godzinach pracy urzędu: pon. 8 – 18, wt. – pt. 8-16. To trzecie wyłożenie planu. Na plan naniesione zostały uwagi po drugim wyłożeniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu zgodnie z procedurą planistyczną zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne / Projekty planów  pod adresem:  http://bip.wiazowna.pl/public/?id=162620

Więcej informacji o planie udziela:

Jolanta Lipska
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 14/11/2016