radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Karta Dużej Rodziny. Ważna informacja

Karta Dużej Rodziny. Ważna informacja

Karta Dużej Rodziny Gminy Wiązowna

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę. Później będzie się to wiązało z opłatą.

Od 1 stycznia 2018 r. KDR dostępna jest również w formie aplikacji na urządzenia mobilne. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej karty. Później będzie się to wiązało z opłatą 9,21 zł.

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Od stycznia 2019 r. KDR mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Na terenie gminy Wiązowna karta uprawnia do: 50 proc. zniżki/ulgi na wydanie drugiej karty bibliotecznej oraz usługi reprograficzne (ksero, wydruki) w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna; zniżki 10 zł miesięcznie za osobę na dwa wybrane rodzaje zajęć organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie; dopłaty do 1 zł dziennie do obiadu w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna; ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do programu na podstawie umowy zawartej z Gminą Wiązowna. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Ponadto gmina oferuje zniżkę w wysokości 0,77 zł od każdego metra dostarczonej wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w gospodarstwach domowych, w których zamieszkują dzieci do ukończenia 18 lat lub dzieci, które się uczą lub studiują w wieku do 25 lat.

Na stronie GOPS w Radiówku www.gops-wiazowna.pl znajduje się również lista firm działających na terenie gminy, które oferują zniżki w ramach KDR. Oprócz tego karta upoważnia do rabatów na terenie całego kraju. Karta jest także dostępna w formie mobilnej aplikacji na telefon, która działa na tych samych zasadach, co ta tradycyjna.

Kartę można wyrobić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku (e-mail: gops@wa.home.pl, tel. /fax 22 780 46 59, 610 45 53). Wystarczy tylko pobrać, wypełnić i dostarczyć do ośrodka formularz, który znajduje się na stronie internetowej GOPS w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Data opublikowania strony: 10/12/2019