mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Koła gospodyń wiejskich. Można już składać wnioski o pomoc

Koła gospodyń wiejskich. Można już składać wnioski o pomoc

Ganek Izby Regionalnej w Gliniance. Pięć kobiet w strojach ludowych śpiewa piosenkę regionalną
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki przed wejściem do Izby Regionalnej (Foto: KGW)

Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na swoją działalność. Ruszył nabór wniosków i potrwa do 30 września, chyba że wcześniej wyczerpie się tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.

Aby dostać wsparcie, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby jego członków i wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać na podstawie ustawy nadającej im osobowość prawną oraz umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, to:

  1. działalność społeczno-wychowawcza i oświatowo-kulturalna w środowiskach wiejskich;
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie https://www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR (dla naszej gminy jest to oddział regionalny w Otwocku przy ul. Legionów 2, tel. 22 779 90 45), pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Data opublikowania strony: 08/06/2020