Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Kolejny etap opracowywania Programu Rewitalizacji

24 maja 2016 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, dot. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Wiązowna. Jest to jeden z etapów umożliwiających opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna. Prace związane z wytypowaniem obszarów zdegradowanych ujętych w projekcie uchwały prowadzone były w czasie warsztatów, na podstawie ankiet od mieszkańców oraz na podstawie danych faktograficznych ukazujących nasilenie się problemów w poszczególnych sołectwach na terenie gminy. Projekt uchwały wskazywał również tereny w granicach obszarów zdegradowanych o szczególnym znaczeniu, które należy poddać rewitalizacji.

Podczas konsultacji społecznych pojawiła się sugestia zakwalifikowania sołectwa Wola Ducka jako obszaru zdegradowanego pod kątem środowiskowym. Biorąc pod uwagę wnioski z dotychczas prowadzonych warsztatów informujemy, że obszar ten zostanie ponownie poddany analizie występujących tam problemów.

Jednocześnie informujemy, że diagnoza stanowi jeden z elementów tworzenia Programu Rewitalizacji i obejmuje faktyczną analizę danych liczbowych, statystycznych, jak i wyniki konsultacji z mieszkańcami z różnych środowisk lokalnych. W przypadku gdy analiza danych społecznych i towarzyszących wykaże, iż łączna liczba występujących problemów na danym obszarze jest znacząco niższa niż w pozostałych – obszar ten nie będzie mógł zostać uznany za obszar zdegradowany.

Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu wnieśli uwagi dotyczące przebiegu granic obszarów rewitalizacji. Uwagi te zostaną uwzględnione poprzez wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie uchwały.

Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Wiązowna wraz z załącznikami zostanie przekazany na sesję Rady Gminy do uchwalenia. Do tego czasu czekamy na Państwa uwagi i sugestie, które należy kierować na adres:
e.kowalska@wiazowna.pl lub poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie. Więcej na temat Programu Rewitalizacji na podstronie poświęconej tej tematyce w zakładce “W Twojej okolicy”. Polecamy!

Data opublikowania strony: 31/05/2016