Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konferencja dotycząca współpracy gminy z NGO. Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą prace nad Programem współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Konferencja odbędzie się 4 listopada 2015 r. (środa) w sali konferencyjnej UG Wiązowna, ul. Lubelska 59 o godzinie 17:00.

Prace nad programem rozpoczęły się w sierpniu br., ogłoszeniem naboru do Zespołu ds. opracowania programu […].

Kolejnym etapem było powołanie Zespołu. Na dwóch spotkaniach roboczych, które odbyły się we wrześniu br., Zespół opracował projekt programu współpracy, który w październiku br., został przedstawiony do konsultacji społecznych celem uzyskania opinii mieszkańców. Do 30 października br. na adres m.bialek@wiazowna.pl można zgłaszać uwagi do projektu tego dokumentu.

Przedostatnim etapem jest podsumowanie konsultacji, które odbędzie się na konferencji. W wydarzeniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Stowarzyszenia Klon/Jawor, które udziela porad dla NGO w efektywnym działaniu i samoorganizacji. Warto nawiązać współpracę z tą organizacją i wspólnie poszukać nowych źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych Gminy Wiązowna.

Ostatnim etapem opracowania programu jest przedłożenie jego ostatecznej wersji Radzie Gminy Wiązowna – i w dalszej kolejności – przyjęcie uchwały w tej sprawie.

Szczegółowych informacji udziela  Michał Białek – Inspektor w Referacie Organizacyjnym, tel. 22 512 58 38, email:

Zapraszamy!

Data opublikowania strony: 27/10/2015