Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs dla szkół

Organizator programu Tesco dla Szkół serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z województwa mazowieckiego do udziału w 13. edycji konkursu edukacyjnego Tesco dla Szkół – „Przyszłość na talerzu” – najdłużej i najprężniej wspierającego polskie szkoły programu tego typu.

Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań i misji oraz przygotowaniu przez uczniów pracy związanej z tematyką pochodzenia jedzenia, w zależności od stopnia aktywności i chęci udziału. Wieloetapowa forma umożliwia zaangażowanie się na różnych jego poziomach, dostosowanych do indywidualnych upodobań.

Tematyka tegorocznej edycji to edukacja w zakresie pochodzenia jedzenia. Tym skąd się biorą poszczególne produkty i w jaki sposób powstaje z nich żywność. Konkursu został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Tegoroczną innowacyjną formułę przedsięwzięcia oparto na atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży mechanice grywalizacji, która w interesujący sposób porusza ważne społecznie kwestie dotyczące zdrowego odżywiania. Poprzez zabawę, dzieci w praktyczny sposób będą się uczyć czytania etykiet, rozwijać postawę bycia świadomym konsumentem oraz niemarnowania jedzenia skąd to jedzenie pochodzi. Ponadto zmieniony system wyłaniania laureatów pozwala na wygraną atrakcyjnych nagród niemal każdemu zespołowi pod warunkiem wykazania swojej aktywności.

Tesco dla szkół „Przyszłość na talerzu” wpisuje się w podstawę programową zarówno szkół podstawowych (edukacja wczesnoszkolna: edukacja przyrodnicza, techniczna, komputerowa), jak i gimnazjalnych (program wpisuje się w ramy stworzenia projektu gimnazjalnego). Dodatkowo na każdym etapie przebiegu konkursu dostarczmy opracowane przez metodyków scenariusze lekcji pozwalające nauczycielom przeprowadzić projekt.

Do udziału w konkursie można rejestrować się na stronie www.tescodlaszkol.pl przez cały czas trwania konkursu.

Ważne daty:
od 01.09.2015 r. – rozpoczęcie konkursu
wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. – możliwość zgłaszania się szkół do konkursu
30.06.2016 r. – zakończenie konkursu, ogłoszenie laureatów, wręczenie nagród

Szczegółowe informacje na stronie www.tescodlaszkol.pl.
Pytania także pod adresem: kontakt@tescodlaszkol.pl.

Data opublikowania strony: 05/10/2015