mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs na dyrektora biblioteki

Konkurs na dyrektora biblioteki

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna.

1.WYMAGANIA

1) Niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe: bibliotekarskie, kulturoznawstwo, pedagogiczne, animacja kultury lub ekonomiczne,
c) min. 3 – letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury,
d) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, w szczególności bibliotek publicznych,
e) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
h) przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja programowo – organizacyjna Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna na lata 2017 – 2020”.

2) Dodatkowe (preferowane):
a) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą, zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewnych,
b) doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bibliotekach publicznych,
c) zdolności menedżerskie i organizatorskie,
d) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych
z działalnością kulturalną, a także: rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
e) dyspozycyjność,
f) prawo jazdy kat. B i zgoda na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach: w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w terminie do dnia 22.05.2017 r., do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: “Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna”.

Data opublikowania strony: 21/04/2017