bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs ofert dla NGO. Masz czas do 26 marca

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wnioski można składać do 26 marca.

Konkurs ogłaszamy w następujących zakresach:

I. Ochrona i promocja zdrowia:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych akcji krwiodawstwa, prelekcji edukacyjnych i prezentacji multimedialnych przybliżających ideę honorowego krwiodawstwa – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Organizacja spotkań i konsultacji prowadzonych przez specjalistów, mających na celu przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci z publicznych szkół podstawowych Gminy Wiązowna – powierzenie zadania.
 3. Zadanie nr 3. Projekt edukacyjny „Festiwal zdrowia”, zajęcia i wykłady z udziałem sportowców promujące postawy prozdrowotne wśród uczniów szkół podstawowych – powierzenie zadania.
 4. Zadanie nr 4. Spotkania i warsztaty edukacyjne z psychologiem, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od social mediów dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wiązowna – powierzenie zadania.
 5. Zadanie nr 5. Konsultacje ze specjalistami z zakresu dietetyki, fizjoterapii i psychologii dla mieszkańców Gminy Wiązowna – powierzenie zadania

II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o puchar Wójta Gminy Wiązowna – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Organizacja imprezy biegowej, przełajowej na terenie Gminy Wiązowna, na dystansach 10 km, 5 km, 600 m (dla dzieci), wraz z przeprowadzeniem treningów poprzedzających imprezę – wsparcie zadania.
 3. Zadanie nr 3. Organizacja turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Wiązowna – wsparcie zadania.

III. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Wydanie publikacji popularno-naukowej na temat Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra na tle rozszerzenia Przedmościa Warszawa z lat 1940  – wsparcie zadania.

IV. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja stałej wystawy poświęconej dawnym sposobom prania i dbania o czystość połączona z cyklem imprez, spotkań, prelekcji i przedstawień teatralnych dla mieszkańców Gminy – wsparcie zadania.

Oferty należy złożyć do 26 marca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 03/03/2021