bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs ofert dla NGO. Rozstrzygnięcie

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Gmina Wiązowna na początku marca ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Wiązowna. Mamy już wyniki.

Konkurs zorganizowano w zakresach:

I. Ochrona i promocja zdrowia:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych akcji krwiodawstwa, prelekcji edukacyjnych i prezentacji multimedialnych przybliżających ideę honorowego krwiodawstwa – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Organizacja spotkań i konsultacji prowadzonych przez specjalistów, mających na celu przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci z publicznych szkół podstawowych Gminy Wiązowna – powierzenie zadania.
 3. Zadanie nr 3. Projekt edukacyjny „Festiwal zdrowia”, zajęcia i wykłady z udziałem sportowców promujące postawy prozdrowotne wśród uczniów szkół podstawowych – powierzenie zadania.
 4. Zadanie nr 4. Spotkania i warsztaty edukacyjne z psychologiem, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od social mediów dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wiązowna – powierzenie zadania.
 5. Zadanie nr 5. Konsultacje ze specjalistami z zakresu dietetyki, fizjoterapii i psychologii dla mieszkańców Gminy Wiązowna – powierzenie zadania.

II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o puchar Wójta Gminy Wiązowna – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Organizacja imprezy biegowej, przełajowej na terenie Gminy Wiązowna, na dystansach 10 km, 5 km, 600 m (dla dzieci), wraz z przeprowadzeniem treningów poprzedzających imprezę – wsparcie zadania.
 3. Zadanie nr 3. Organizacja turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Wiązowna – wsparcie zadania.

III. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Wydanie publikacji popularno-naukowej na temat Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra na tle rozszerzenia Przedmościa Warszawa z lat 1940-tych – wsparcie zadania.

IV. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja stałej wystawy poświęconej dawnym sposobom prania i dbania o czystość połączona z cyklem imprez, spotkań, prelekcji i przedstawień teatralnych dla mieszkańców Gminy – wsparcie zadania.

Termin składania ofert upłynął 26 marca 2021 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komisja Konkursowa 8 kwietnia dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

 

L.p. Zadanie publiczne NGO Kwota dofinansowania
1 Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych akcji krwiodawstwa, prelekcji edukacyjnych i prezentacji multimedialnych przybliżających ideę honorowego krwiodawstwa OSP Glinianka 7.500,00 zł
2 Organizacja spotkań i konsultacji prowadzonych przez specjalistów, mających na celu przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci z publicznych szkół podstawowych Gminy Wiązowna uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna Fundacja Inspirująca 8.500,00 zł
3 Projekt edukacyjny „Festiwal zdrowia”, zajęcia i wykłady z udziałem sportowców promujące postawy prozdrowotne wśród uczniów szkół podstawowych Fundacja Inspirująca 10.000,00 zł
4 Spotkania i warsztaty edukacyjne z psychologiem, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od social mediów dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wiązowna Fundacja Inspirująca 4.700,00 zł
5 Konsultacje ze specjalistami z zakresu dietetyki, fizjoterapii i psychologii dla mieszkańców Gminy Wiązowna Fundacja Inspirująca 5.000,00 zł
6 Organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o puchar Wójta Gminy Wiązowna UKS Fast-Step 10.000,00 zł
7 Organizacja imprezy biegowej, przełajowej na terenie Gminy Wiązowna, na dystansach 10 km, 5 km, 600 m (dla dzieci), wraz z przeprowadzeniem treningów poprzedzających imprezę Klub Team ZabieganeDni 10.000,00 zł
8 Organizacja turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Wiązowna GKTS Wiązowna 7.500,00 zł
9 Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody Chorągiew Stołeczna ZHP 10.000,00 zł
10 Wydanie publikacji popularno-naukowej na temat Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra na tle rozszerzenia Przedmościa Warszawa z lat 1940-tych Stow. „Pro Fortalicium” 5.000,00 zł
11 Organizacja stałej wystawy poświęconej dawnym sposobom prania i dbania o czystość połączona z cyklem imprez, spotkań, prelekcji i przedstawień teatralnych dla mieszkańców Gminy Stow. „Więzy” 8.000,00 zł

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 09/04/2021