Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs na scenariusz wakacyjnych zajęć dla dzieci

Ogłaszamy konkurs na najciekawszy scenariusz zajęć wakacyjnych dla dzieci w wieku 6 – 16 lat! W tym roku po raz pierwszy samorząd organizuje akcję „Wakacje blisko domu”. Przez 10 letnich tygodni zapewnimy opiekę, rozrywkę i odpoczynek dzieciom z terenu naszej gminy. Zależy nam na tym, żeby był to dla nich czas pełen wrażeń, emocji i niecodziennych doświadczeń. Chcemy przełamać sztampowe myślenie o tym, jak mogą wyglądać półkolonie. Wierzymy, że najciekawsze pomysły na zajęcia są w głowach nauczycieli, instruktorów, animatorów, rodziców i dzieci! Więc rusz głową i wymyśl scenariusz!

Zrealizuj go potem z nami w czasie „Wakacji blisko domu” jako instruktor albo opisz wszystko szczegółowo tak, by mogli go realizować nasi instruktorzy. „Wakacje blisko domu” odbędą się w naszych szkołach, Gminnym Ośrodku Kultury i świetlicach wiejskich. Możesz wykorzystać wszystkie pomoce dydaktyczne, które znajdują się w tych placówkach. Masz do dyspozycji przestrzeń, którą oferują te budynki i cale ich wyposażenie, ale równie dobrze możesz zaproponować np. grę terenową. Pamiętaj, że zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy ponoszą tylko koszt materiałów plastycznych (10 zł za turnus). To jedyne Twoje ograniczenie!

Scenariusze zajęć trzeba złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Wakacje blisko domu” do Oświaty Gminnej w Wiązownie, ul. Lubelska 59, w terminie do 7 czerwca 2016 r. Do dokumentacji należy dołączyć dane osobowe, numer telefonu , oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracy z dziećmi ( tylko jeśli chcesz poprowadzić latem te zajęcia) oraz oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

Skoro jest to konkurs, to jest i nagroda! Jeśli Twój scenariusz zajęć okaże się najlepszy, możesz dostać 1860 zł brutto. Nagroda finansowa nie wyklucza honorariów za poprowadzenie zajęć latem. „Wakacje blisko domu” dzięki Tobie mogą być fascynujące! Czekamy na Twoje propozycje!

Oświata Gminna, tel.: 22 512 58 70, e-mail: edukacja@wiazowna.pl lub Gminny Ośrodek Kultury, tel.: 22 780 41 79, e-mail: gok@gok-wiazowna.pl

Informacje dodatkowe:
– turnus trwa 5 dni roboczych, z wyłączeniem świąt;
– czas zajęć powinien wynosić od 2 do 4 godzin zegarowych;
– liczba uczestników w grupie to nie więcej niż 15 osób;
– treść oświadczenia: Pouczony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że posiadam … –  miesięczne / – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, nabyte podczas … (informacje o miejscu i sposobie nabywania doświadczenia)
– treść oświadczenia: Oświadczam, że jako autor przenoszę na organizatora akcji „Wakacje blisko domu” majątkowe prawa autorskie do  ……………………………..………………,  zwanego dalej Utworem, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a organizator akcji „Wakacje blisko domu” nabywa prawo do korzystania z Utworu, w pełnym zakresie, w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń na wszystkich znanych polach eksploatacji.

Data opublikowania strony: 10/05/2016