radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Konkursy dla NGO. Rozstrzygnięcie

Konkursy dla NGO. Rozstrzygnięcie

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego

Wójt Gminy Wiązowna na początku grudnia ogłosił trzy konkursy ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Wiązowna. Znamy już zwycięzców.

Konkursy ogłoszono w zakresach:

  1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
  2. upowszechnianie sportu i rekreacji – prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla osób pełnoletnich;
  3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Termin składania ofert upłynął 31 grudnia 2019 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna 2 stycznia 2020 r.  dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

Zapraszamy Organizacje Pożytku Publicznego do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 02/01/2020