radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 30 stycznia

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 30 stycznia

Stosy srebrnych monet. Rosną od lewej do prawej

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dzięki konkursom wspieramy działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz rozszerzamy współpracę z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla drużyny młodzieżowej z roczników 2011-2014. Na powierzenie zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 15 000 zł.

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla młodzieży (przygotowanie do rozgrywek piątej ligi tenisa stołowego). Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 18 000 zł.

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie dodatkowych zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla pełnoletnich mieszkańców gminy Wiązowna. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 10 000 zł.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta konkursowa” w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59) w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r., bądź przesłać na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Wiązowna).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.  

Data opublikowania strony: 09/01/2020