mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 30 stycznia

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 30 stycznia

Stosy srebrnych monet. Rosną od lewej do prawej
Stosy srebrnych monet. Rosną od lewej do prawej

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dzięki konkursom wspieramy działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz rozszerzamy współpracę z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla drużyny młodzieżowej z roczników 2011-2014. Na powierzenie zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 15 000 zł.

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla młodzieży (przygotowanie do rozgrywek piątej ligi tenisa stołowego). Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 18 000 zł.

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie dodatkowych zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla pełnoletnich mieszkańców gminy Wiązowna. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 10 000 zł.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta konkursowa” w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59) w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r., bądź przesłać na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Wiązowna).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.  

Data opublikowania strony: 09/01/2020