radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – konsultacje

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – konsultacje

Ruszyły konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. O co chodzi w konsultowanym przez nas projekcie? W skrócie wygląda to tak, że grupa mieszkańców naszej gminy posiadająca czynne prawo wyborcze może wystąpić do Rady Gminy z pomysłem w jakiej sprawie należy podjąć uchwałę. W tym celu zakłada tzw. komitet (co najmniej 5 osób), który uruchamia inicjatywę uchwałodawczą, czyli zajmuje się przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały. Szczegóły znajdą Państwo w projekcie uchwały (dostępnym pod tekstem).

Czekamy na Państwa opinie, uwagi i wnioski odnośnie tego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzane są od 7 sierpnia do 21 sierpnia 2018 r. Wnioski do projektu o inicjatywie uchwałodawczej można składać:

1) elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres p.woznica@wiazowna.pl;
2) wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

Obowiązujący statut naszej gminy dawał możliwość mieszkańcom występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, a przez co możliwość większego uczestnictwa mieszkańców w działaniach na rzecz gminy, jednakże nowelizacja ustawy nałożyła obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w takiej gminie jak nasza, czyli do 20 tys. mieszkańców grupa osób, która może podjąć taką inicjatywę będzie musiała liczyć co najmniej 200 osób. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie musiał stać się przedmiotem obrad rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie miał prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22 512 58 33, email: p.woznica@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 07/08/2018