Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Stypendia i nagrody dla sportowców. Konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały w sprawie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu uchwały w sprawie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

Konsultacje są przeprowadzone w terminie od 8 do 24 kwietnia 2019 r. w następujących formach:

  • elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres m.bialek@wiazowna.pl;
  • wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

Stypendium lub Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na dzień składania wniosku jest osobą pełnoletnią (tzn. ma ukończone 18 lat);
  • jest mieszkańcem Gminy Wiązowna;
  • posiada aktualną kartę zgłoszenia zawodnika, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
  • osiągnęła wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (organizowanym przez związki sportowe, wymienione w wykazie polskich związków sportowych, ogłoszonym przez ministra właściwego ds. sportu).

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium lub Nagrody, może wystąpić Zawodnik lub Klub.

Stypendium ma charakter wsparcia finansowego wypłacanego w miesięcznych ratach, których wysokość uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego i mieści się w przedziale od 500,00 do 1.000,00 złotych.

Nagroda ma charakter gratyfikacji finansowej wypłacanej jednorazowo, której wysokość uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego i mieści się w przedziale od 750,00 do 2.000,00 złotych.

Szczegółowych informacji udziela Michał Białek – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 512-58-38, mail: m.bialek@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 08/04/2019