bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Linia 400 kV Kozienice-Miłosna. Powstają pierwsze fundamenty

Bufowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna
Łącznie, na całej 72-kilometrowej trasie linii, do wybudowania jest blisko 200 konstrukcji (Foto: Inwestor)

Na terenie gminy Wiązowna, rozpoczęła się budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna. Łącznie powstaną 32 słupy i docelowo ponad 12 km linii. Budowana linia to strategiczna inwestycja celu publicznego. Wpłynie na poprawę zasilania nie tylko Mazowsza i aglomeracji warszawskiej, ale też całej centralnej i północno-wschodniej części kraju. Inwestorem, zlecającym realizację zadania są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Za budowę odpowiada polska firma ENPROM Sp. z o.o. Realizacja inwestycji zakończy się w grudniu 2023 r.

Trasę nowej linii 400 kV wytyczono niemal w całości w miejscu istniejącej od lat 70. ubiegłego wieku jednotorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Udało się więc w znacznym zakresie wykorzystać istniejący od przeszło pół wieku korytarz infrastrukturalny, do którego przyzwyczajeni są okoliczni mieszkańcy. Po wybudowaniu nowej linii, ta istniejąca obecnie zostanie zdemontowana.

Postępy prac

Prace budowlane podzielono na etapy. W pierwszej kolejności budowane są fundamenty pod słupy. Ten etap realizowany jest nie tylko w gminie Wiązowna. W październiku br., budowa rozpoczęła się w gminach Kozienice oraz Magnuszew i systematyczne obejmować będzie kolejne gminy. Prace fundamentowe na linii zakończą się w dużej mierze w grudniu 2022 r. Drugi etap, zaplanowany od października 2022 r., przewiduje wznoszenie konstrukcji słupów oraz wykonanie prac naciągowych przewodów.

Łącznie, na całej 72-kilometrowej trasie linii, do wybudowania jest blisko 200 konstrukcji, z czego 32 powstaną na terenie gminy Wiązowna. Na tym odcinku linia będzie miała ponad 12 km długości i jest jednym z najdłuższych odcinków linii na całej jej trasie.

Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Dotychczas, na terenie gmin Wiązowna wybudowano dwa fundamenty pod słupy, trzy są w realizacji, a kolejne będą powstawały sukcesywnie. Prace w tym zakresie przebiegają sprawnie.  – informuje Marcin Kosowski, kierownik projektu z ramienia wykonawcy.

Inwestycja i lokalna społeczność

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. od 2017 roku prowadziły uzgodnienia z właścicielami terenów, przez które przebiegać będzie nowa linia. W wyniku tych rozmów, około 85% właścicieli działek znajdujących się w pasie technologicznym linii, zdecydowała się na ustanowienie służebności przesyłu na swoich nieruchomościach i otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie finansowe. Osoby, które nie zdecydowały się na porozumienie z inwestorem, wynagrodzenie finansowe otrzymają dopiero po zakończeniu inwestycji. Będzie ono realizowane  w ramach procedury odszkodowawczej prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Jesienią tego roku, przed rozpoczęciem budowy, wykonawca w porozumieniu z inwestorem, przeprowadził akcję informacyjną skierowaną do lokalnej społeczności. W jej ramach odbyły się spotkania z przedstawicielami wszystkich samorządów gminnych oraz indywidualne rozmowy z właścicielami terenów, na których inwestycja jest realizowana. W urzędach gminnych udostępniono broszury o inwestycji, w sołectwach dystrybuowano plakaty informujące m.in. o terminie rozpoczęcia prac.

Mamy świadomość, że realizacja tego typu inwestycji budzi zaciekawienie. Dlatego też podczas spotkań informowaliśmy szczegółowo o przebiegu prac. Z właścicielami działek podpisywano protokoły wejścia na nieruchomość, w których opisywany jest stan działki przed rozpoczęciem prac. Dokumenty te posłużą w przyszłości do określenia ewentualnego dodatkowego  odszkodowania za szkody, które mogą powstać w trakcie budowy. – wyjaśnia Katarzyna Strzeżek, rzeczniczka projektu z ramienia wykonawcy.

Nowa linia, tak jak istniejąca, przebiegać będzie przez tereny 10 gmin z województwa mazowieckiego: Kozienice, Magnuszew, Wilga, Sobienie-Jeziory, Karczew, Celestynów, Sulejówek, Halinów, Wiązowna i Otwock. Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie  www.liniakozienice-milosna.pl.

Katarzyna Strzeżek

Biuro prasowe inwestycji

ENPROM Sp. z o.o.

Data opublikowania strony: 14/12/2021