radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Magdalena Koczorowska – Szlassa

Magdalena Koczorowska – Szlassa

Magdalena Koczorowska-Szlassa

Mój okręg wyborczy: Wiązowna Kościelna
tel. 603 938 463
email: tot.magdalena@gmail.com

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Planowania i Strategii Rozwoju – Przewodnicząca,
– Komisja Rewizyjna

OPINIA O UBIEGŁOROCZNYM BUDŻECIE

2016 rok:

Budżet jest dobrze skalkulowany, kiedy wydając jak najmniej osiągamy najwięcej. A zatem wszelkie inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym są tu wartością samą w sobie. Dlatego chcę najpierw wspomnieć o ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż drogi 721 (na razie na odcinku od Wiązowny do Stefanówki, a później miejmy nadzieję, aż do Duchnowa), gdzie w ramach ZIT pozyskano dofinansowanie w wysokości 80%  kosztów budowy. Cieszy mnie, że uchwalamy wiele tzw. „pomocy rzeczowych”, które w praktyce oznaczają, że dokładamy własne środki do przebudowy lub naprawy dróg na terenie naszej gminy, które formalnie należą do powiatu otwockiego. Gdybyśmy nie zasilali tych inwestycji, drogi powiatowe na terenie naszej gminy, a jest ich niemało, byłyby w fatalnym stanie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców ważne jest dobre oświetlenie dróg, szczególnie na terenach położonych w mniej zaludnionych częściach gminy. Inwestycji tego typu było w 2016 roku dużo i będzie ich również sporo w bieżącym. To co dla mnie, jako przewodniczącej Komisji Planowania i Strategii Rozwoju jest ważne, to stymulowanie rozwoju gminy. Mamy w opracowaniu kilka miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego, które jeśli zostaną w końcu uchwalone będą silnym stymulatorem rozwoju. O ile ustawodawca nie pozbawi nas jako gminy tej możliwości wcielając nas do aglomeracji, która odbierze nam te kompetencje, mamy szansę wykreować obszar przyjazny inwestycjom. Ponieważ dotyczy to głównie terenów powiązanych z inwestycjami drogowymi A2 i S17, w przyszłości nasza gmina ma szansę bardzo podnieść swoje dochody, a co za tym idzie zwiększyć poziom i ilość  inwestycji podprawiających komfort naszego życia. Czego sobie i państwu życzę.

2015 rok:

Zręby budżetu 2015 były opracowywane przez samorząd poprzedniej kadencji, ale wymagał wielu aktualizacji, które zaowocowały wieloma pozytywnymi zmianami. Szkoła w Malcanowie, w której rozpoczęcie działania w 2015 r. powątpiewano, ruszyła zgodnie z planem. Dużo inwestycji w drogi, oświetlenie, ukończenie placu zabaw w centrum Wiązowny, rewitalizacja terenu przed UG, to wszystko bardzo cieszy. Rozwój komunikacji na terenie gminy poprawił jakość życia mieszkańców, szczególnie tych z odległych jej krańców. To co sprawiło mi szczególną satysfakcję, to przebudowa chodnika przy ul. Lubelskiej, która to inwestycja została zrealizowana wspólnie z władzami Mazowsza. Czekałam na to wiele lat. Bardzo mnie cieszy (jako przewodniczącej komisji planowania), że znalazły się pieniądze na prace nad planami zagospodarowanie przestrzennego. Na następny rok również przeznaczono na ten cel środki. Dotyczy to zwłaszcza terenów bezpośrednio przyległych do dużych inwestycji drogowych na terenie naszej gminy, okolic planowanych centrów handlowych i centrum gminy.

Data opublikowania strony: 29/06/2015