radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Magdalena Koczorowska – Szlassa

Magdalena Koczorowska – Szlassa

Magdalena Koczorowska-Szlassa ns

Mój okręg wyborczy: Wiązowna Kościelna
tel. 603 938 463
email: tot.magdalena@gmail.com

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Planowania i Strategii Rozwoju – Przewodnicząca,
– Komisja Rewizyjna

OPINIA O WYKONANYM BUDŻECIE

2017 rok:

Mijająca kadencja samorządowa była czasem intensywnego rozwoju naszej gminy. Budżet z roku na rok rośnie, co umożliwia znaczny wzrost inwestycji. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, żeby stwierdzić, jak bardzo zmieniło się nasze otoczenie w ostatnich latach. I, co ważne, dotyczy to każdej miejscowości. Rozwój gminy to również wzrost liczby mieszkańców. Wymusza on niejako inwestycje, takie jak rozbudowy szkół, budowy i naprawy dróg, oświetlenia, kanalizacji. Nie było dotąd w naszej gminie tylu inwestycji przeprowadzonych, trwających lub planowanych w czasie jednej kadencji samorządu. Jeszcze w tym roku powinny zostać oddane do użytku zmodernizowane i rozbudowane szkoły w Wiązownie, Zakręcie i Gliniance oraz nowe przedszkole w Woli Duckiej. Niedługo ruszy budowa targowiska, przebudowa dawnego pawilonu handlowego na centrum kultury, powstają nowe świetlice wiejskie, place zabaw. Remontowane i przebudowywane są drogi gminne, dofinansowywane przebudowy dróg powiatowych (niestety, na rzetelność powiatu nie mamy wpływu, przez co nawet za nasze pieniądze powiat nie dotrzymuje często terminów prac), uczestniczymy w programach wojewódzkich i powiatowych, czego efektem jest choćby budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy nas z Józefowem i Halinowem. Wisienką na torcie jest park centrum, który bardzo ożywiła kolorowa fontanna 🙂 I to wszystko dzieje się w dość trudnym dla gminy czasie przebudowy DK 17 i budowy A2, które to inwestycje również angażują władze gminy i obciążają nas trudnymi decyzjami, jak choćby zaplanowanie rozwoju terenów przylegających bezpośrednio do tych inwestycji. W tym celu powstają plany zagospodarowania przestrzennego, które mają również za zadanie uporządkowanie przestrzeni publicznej i zapewnienie ładu architektonicznego i komunikacyjnego. Od pewnego czasu pracują nad nimi nie zewnętrzne firmy, które nie znają naszych realiów, ale zespół urzędników naszego urzędu, który został do tego odpowiednio przygotowany. Na zakończenie chcę jeszcze podkreślić, że to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra, zgodna współpraca wszystkich radnych Rady Gminy, Wójta oraz urzędników.

2016 rok:

Budżet jest dobrze skalkulowany, kiedy wydając jak najmniej osiągamy najwięcej. A zatem wszelkie inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym są tu wartością samą w sobie. Dlatego chcę najpierw wspomnieć o ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż drogi 721 (na razie na odcinku od Wiązowny do Stefanówki, a później miejmy nadzieję, aż do Duchnowa), gdzie w ramach ZIT pozyskano dofinansowanie w wysokości 80%  kosztów budowy. Cieszy mnie, że uchwalamy wiele tzw. „pomocy rzeczowych”, które w praktyce oznaczają, że dokładamy własne środki do przebudowy lub naprawy dróg na terenie naszej gminy, które formalnie należą do powiatu otwockiego. Gdybyśmy nie zasilali tych inwestycji, drogi powiatowe na terenie naszej gminy, a jest ich niemało, byłyby w fatalnym stanie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców ważne jest dobre oświetlenie dróg, szczególnie na terenach położonych w mniej zaludnionych częściach gminy. Inwestycji tego typu było w 2016 roku dużo i będzie ich również sporo w bieżącym. To co dla mnie, jako przewodniczącej Komisji Planowania i Strategii Rozwoju jest ważne, to stymulowanie rozwoju gminy. Mamy w opracowaniu kilka miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego, które jeśli zostaną w końcu uchwalone będą silnym stymulatorem rozwoju. O ile ustawodawca nie pozbawi nas jako gminy tej możliwości wcielając nas do aglomeracji, która odbierze nam te kompetencje, mamy szansę wykreować obszar przyjazny inwestycjom. Ponieważ dotyczy to głównie terenów powiązanych z inwestycjami drogowymi A2 i S17, w przyszłości nasza gmina ma szansę bardzo podnieść swoje dochody, a co za tym idzie zwiększyć poziom i ilość  inwestycji podprawiających komfort naszego życia. Czego sobie i państwu życzę.

2015 rok:

Zręby budżetu 2015 były opracowywane przez samorząd poprzedniej kadencji, ale wymagał wielu aktualizacji, które zaowocowały wieloma pozytywnymi zmianami. Szkoła w Malcanowie, w której rozpoczęcie działania w 2015 r. powątpiewano, ruszyła zgodnie z planem. Dużo inwestycji w drogi, oświetlenie, ukończenie placu zabaw w centrum Wiązowny, rewitalizacja terenu przed UG, to wszystko bardzo cieszy. Rozwój komunikacji na terenie gminy poprawił jakość życia mieszkańców, szczególnie tych z odległych jej krańców. To co sprawiło mi szczególną satysfakcję, to przebudowa chodnika przy ul. Lubelskiej, która to inwestycja została zrealizowana wspólnie z władzami Mazowsza. Czekałam na to wiele lat. Bardzo mnie cieszy (jako przewodniczącej komisji planowania), że znalazły się pieniądze na prace nad planami zagospodarowanie przestrzennego. Na następny rok również przeznaczono na ten cel środki. Dotyczy to zwłaszcza terenów bezpośrednio przyległych do dużych inwestycji drogowych na terenie naszej gminy, okolic planowanych centrów handlowych i centrum gminy.

Data opublikowania strony: 28/11/2019