Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Majdan

Liczba mieszkańców: 822 (stan na 31.12.2023 r.)
Majdan położony jest wśród Mazowieckiego Parku Krajobrazowego przy drodze S17 (Warszawa – Lublin). Do miejscowości należy 360,54 ha ziemi, w tym 29,46 ha lasów.

Okolice obfitują w atrakcje turystyczne. Zachował się tu, wzniesiony pod koniec XIX w. przez Leona Chrzanowskiego, murowany dworek.

W 1928 r. majątek formalnie stał się własnością córki założycieli Olszyn, Haliny Królikowskiej z Chrzanowskich. Oficyna pełniła funkcję dodatkowego domu gościnnego dla licznie przybywających do Olszyn krewnych i przyjaciół rodziny, w tym intelektualistów i ludzi kultury.

W okresie okupacji hitlerowskiej we dworze gościli gen. Michał Karaszewicz -Tokarzewskie „Torwid”, płk Stefan Rowecki „Grot”, delegat rządu Jan Stanisław Jankowski, Zofia Kossak-Szczucka i szef departamentu zagranicznego Delegatury Rządu na Kraj, Roman Knoll, Maria Rodziewiczówna z Jadwigą Skirmunttówną (w 1942 roku). Halina Królikowska dzięki swemu zaangażowaniu w działalność konspiracyjną i sprawy społeczne uzyskała szereg odznaczeń.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków dawną oficynę dworską majątku, pochodzącą z pocz. XX w. z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe.

Wokół dworu Zamajdan-Olszyny częściowo zachował się park krajobrazowy z okazami starodrzewu oraz 300 m aleją dojazdową, nazywaną „Aleją Grota Roweckiego”, która jest wpisana na listę pomników przyrody Gminy Wiązowna. Po obu stronach alei rośnie: 60 dębów szypułkowych, 51 lip drobnolistnych, 10 jesionów wyniosłych, 13 klonów jaworów, 44 graby pospolite, trzy grusze polne, jeden jarząb pospolity i jeden dąb czerwony.

Wieś Majdan jest miejscowością, w której co roku przybywa nowych domów jednorodzinnych. Mieszkańcami wsi Majdan w przeważającej większości są młodzi ludzie, pracujący bardzo często w Warszawie.

Jeśli chcesz powiększyć widok, w lewym górnym rogu kliknij „Zobacz w Mapach Google”.

Kliknij w zdjęcie, jeśli chcesz je powiększyć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dojechać do Majdanu – skorzystaj z Mapy Google.

Jeśli chcesz wyszukać konkretny adres, skorzystaj z Gminnego Portalu Mapowego.

Przystanki autobusowe w Majdanie (Stacja Paliwa i Majdan) znajdują się przy drodze S17 (Warszawa – Lublin).

Linia lokalna W 12 Michałówek – Radiówek:

Świetlica w Majdanie

Majdan, ul. Klubowa 8
05-462 Wiązowna
opiekun: Sylwia Jasieczek

kom. 572-030-575

Alicja Czekajewska Majdan

Alicja Czekajewska
tel. 515 074 033

Radna Marzena Dach
Radna Marzena Dach

Marzena Dach
okręg wyborczy: Majdan z Zagórzem
tel. 607 080 449
email: m.dach@wiazowna.pl

Jeśli chcesz podzielić się z sąsiadami istotnymi dla Was informacjami, jeśli chcesz dodać do strony swoje zdjęcia z Waszej okolicy, jeśli chcesz uzupełnić informacje na stronie albo jeśli masz jakiś pomysł i do jego realizacji chcesz zaangażować sąsiadów, napisz do nas, a my umieścimy te informacje na Waszej stronie. Czekamy na wiadomości od Ciebie pod adresem tukontakt@wiazowna.pl

rok: 2024
kwota: 83 403,40 zł

+

rok: 2023
kwota: 92 460,60 zł

+

rok: 2022
kwota: 74 944,10 zł

+

rok: 2021
kwota: 71 036,34 zł

+

rok: 2020
kwota: 63 943,68 zł

+

rok: 2019
kwota: 56 233,31

+

rok: 2018
kwota: 47 224,91 zł
+

rok: 2017
kwota: 38 412,65 zł
+

rok: 2016
kwota: 35 120,94 zł
+

rok: 2015
kwota: 32 242,26 zł
+

rok: 2024

– Budowa kanalizacji w ul. Równej, ul. Borowikowej i ul. Zagórskiej w Majdanie / wartość: 5 000 zł
– Budowa ul. Strażackiej w Majdanie / wartość: 110 000 zł
– Budowa ul. Równej w Majdanie – ZRIDB / wartość: 140 000 zł
– Projekt techniczny budowy drogi gminnej ul. Słonecznej / wartość: 30 000 zł
– Projekt techniczny budowy drogi gminnej ul. Przyleśnej / wartość: 10 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna / wartość: 100 000 zł
– Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan-wschodnia część miejscowości / wartość: 250 000 zł
– Budowa ul. Strażackiej w Majdanie / wartość: 110 000 zł
– Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan- Zagórze wartość: 1 200 000 zł

rok: 2023

– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze / wartość: 1 240 000 zł
– Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze / wartość: 150 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej w ul.Szmaragdowa/ wartość: 32 000 zł
– Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Równa – projekt / wartość: 10 000 zł
– Rozwój systemu dróg gminnych w gminie Wiązowna ETAP II – ul. Turkusowa / wartość: 6 000 000 zł (wartość całej inwestycji na terenie gminy)
– Budowa dróg gminnych w Majdanie: ul. Bursztynowa, ul. Kwitnącej Wiśni, ul. Strażacka, ul. Willowa / wartość: 248 000 zł

rok: 2022

– Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Majdanie ul. Równa/wartość: 110 000 zł
– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna/wartość: 90 000 zł
– Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami/wartość: 300 000 zł
– Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze/wartość: 160 000 zł

rok: 2021

– Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Majdanie ul. Równa / wartość: 100 000 zł

– Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze / wartość: 10 000 zł

– Budowa odcinka ul. Pięknej / wartość: 10 000 zł

rok: 2020

–  Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze – Majdan  / 122 000 zł
– Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami (projekt) / 12 000 zł

rok: 2019

– Modernizacja drogi Majdan – Izabela – Michałówek – Duchnów – pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego / wartość: 945 000 zł
– Projektowanie ul. Zacisznej / wartość: 5 000 zł
– Projektowanie i budowa ul. Turkusowej – etap I / wartość: 20 000 zł
– Budowa oświetlenia w ul. Kalinowej / wartość: 15 000 zł
– Projektowanie oświetlenia ul. Kwitnącej Wiśni i Krajobrazowej / wartość: 7 000 zł
– Budowa wodociągu w ul. Kwitnącej Wiśni / wartość: 9 500 zł
– Budowa kanalizacji w rejonie ul. Zagórzańskiej / wartość: 122 000 zł

rok: 2018

– Pomoc rzeczowa dla powiatu na modernizację drogi Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów – na odcinku między Majdanem a Izabelą / wartość: 300 000 zł
– Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów – na odcinku między Majdanem a Izabelą  / wartość: 56 000 zł
– Projektowanie budowy ul. Wesołej – od ul. Widocznej do wiaduktu na S17 / wartość: 10 000 zł
– Projekt budowy odcinka ul. Pięknej wraz z dojazdami / wartość: 95 000 zł
– Doprojektowanie kanalizacji Zagórze-Majdan / wartość: 20 000 zł
– Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna – część wschodnia miejscowości / wartość: 6 000 zł
– Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Majdanie dz. nr 37/15 / wartość: 433 000 zł
– Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna / wartość : 462 877,89 zł
– Budowa oświetlenia ulicznego ul. Równej w Majdanie / wartość: 25 000,00 zł

rok: 2017

– Budowa oświetlenia ul. Przyleśnej w Majdanie / wartość: 34 038,00 zł
– Projekt Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – centralna część miejscowości / wartość: 45 000,00 zł
– Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna / wartość: 158 681,32 zł
– Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów / wartość: 300 000,00 zł
– Projekt kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – część wschodnia miejscowości / wartość: 6 000,00 zł

rok: 2016

– Budowa oświetlenia ul. Przyleśnej / wartość: 5 500,00 zł
– Budowa oświetlenia ul. Słonecznej / wartość: 5 500,00 zł
– Budowa oświetlenie ul. Wesołej / wartość: 9 000,00 zł
– Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – centralna część miejscowości / wartość: 86 000,00 zł
– Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan – wschodnia część miejscowości / wartość: 56 400,00 zł

rok: 2015

– Wykonanie sieci wodociągowej wspólnie z inicjatywą lokalną (długość ok. 782 mb.) / wartość: 126 560,00 zł
– Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej dla centralnej i wschodniej część Majdanu / wartość: 10 000,00 zł
– Montaż 6 latarni w ul. Zagórskiej / wartość: 23 900,00 zł
– Modernizacja drogi powiatowej (Majdan – Izabela – Michałówek – Duchnów) – pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego / wartość: 389 100,00 zł
– Budowa oświetlenia w ul. Turkusowej – realizacja w ramach inicjatywy lokalnej / wartość: 39 435,00 zł
– Przebudowa oświetlenia ul. Willowa / wartość: 20 800,00 zł

Place zabaw, boiska i siłownie plenerowe na terenie Gminy Wiązowna

 

 

 

 

Kliknij w mapkę. Obrazek się powiększy

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące sołectwa. To wirtualna, bardzo lokalna tablica informacyjna. Dowiesz się stąd, jakie decyzje w sprawie Twojej wsi podjęła rada gminy, znajdziesz tu istotne adresy i telefony. I najważniejsze – jeśli zechcesz podzielić się ze swoimi sąsiadami ważną, ciekawą dla Was wiadomością, wyślij ją nam na adres tukontakt@wiazowna.pl – tu ją umieścimy! To, ile będzie się działo na tej stronie i jak wiele będzie tu istotnych informacji zależy także od Ciebie! Pomóż nam tworzyć ciekawy serwis. Zapraszamy do współpracy!

Data opublikowania strony: 09/02/2024