mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Malcanów Akacjowa” – wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

„Malcanów Akacjowa” – wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

W dniach od 7 do 29 czerwca 2018 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Akacjowa”. Zasięg projektu planu obejmuje obszar ograniczony ulicami Mazowiecką, Graniczną, Żwirową, Akacjową i Podleśną, zgodnie z mapą pod tekstem.

Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu pn. „Malcanów Akacjowa”, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna od godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2018 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna (dostępnym pod adresem: https://bip.wiazowna.pl/public/?id=181620 )

Więcej informacji o planie udziela:
Sławomir Burbicki
pok. 005
tel. 22 512 58 16
e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 28/05/2018