bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Mały grant. Zgłoś uwagi

Banknoty 20, 100 i 50 zł jeden na drugim, a na nim monety 1 zł i 2 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium złożyło ofertę na tzw. mały grant na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Każdy z nas może wnieść uwagi do tego dokumentu.

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium (ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom, Koło Terenowe Przedmoście Warszawa, ul. Łąkowa 2A, 05-480 Karczew) złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. mały grant) – na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wydanie popularnonaukowej publikacji książkowej „ Przedmoście Warszawa 1920 Odcinek Południowy”. Zadanie zostało zaplanowane na okres 30.10 – 30.11.2020 r.

Do 26 października przyjmujemy uwagi dotyczące złożonej oferty. Po rozpatrzeniu uwag wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub e-mailem: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 16/10/2020