Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Mama 4+”. Nowa emerytura dla matek

Banknoty 100-złotowe ułożone jeden na drugim.

Rewolucyjna zmiana weszła w życie. Matki czworga i więcej dzieci dostaną emerytury. Jednak nie tylko one mogą ubiegać o 1100 zł brutto miesięcznie.  

Od 1 marca można składać wnioski o przyznanie rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Będzie ono przyznawane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, lub ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.  

Emerytura będzie przyznawana po osiągnięciu wieku 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna) w przypadku, gdy osoby: nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, są obywatelami Polski albo cudzoziemcami, którzy mają prawo do legalnego pobytu i aktualnie u nas przebywają.

Świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać – na wniosek osoby zainteresowanej – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oprócz wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba wypełnić oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości 1100 zł brutto, a w przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS, a jest ono mniejsze niż 1100 zł, zostanie ono podwyższone do wymienionej kwoty. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w ZUS w Otwocku, ul. Poniatowskiego 17, tel. 22 719 45 60. Dostępna jest również infolinia pod nr 22 560 16 00. 

Data opublikowania strony: 08/04/2019