radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Marzena Dach

Marzena Dach

Marzena Dach

Mój okręg wyborczy: Majdan, Zagórze
tel. 607 080 449
email: m.dach@wiazowna.pl

KOMISJE

Komisje Rady gminy, w których pracuję:
– Komisja Gospodarcza – Przewodnicząca,
– Komisja Planowania i Strategii Rozwoju

OPINIA O UBIEGŁOROCZNYM BUDŻECIE

2016 rok:

Budżet 2016 roku to był budżet zrównoważony. Modernizacja i budowa dróg, budowa wodociągów i kanalizacji, budowa oświetlenia,  budowa szkoły w Malcanowie to najważniejsze wydatki majątkowe budżetu ale pozostają jeszcze wydatki bieżące na szkoły, przedszkola, transport lokalny, kulturę, administrację i wiele innych.  W ubiegłym roku w każdej z miejscowości wykonano jakieś inwestycje. Gmina Wiązowna pozyskała dofinansowanie ponad 9 mln zł, które zostaną wykorzystane w tym roku na budowę ścieżki rowerowej i na termomodernizację budynków. Budżet 2016 roku był budżetem przemyślanym i nastawionym na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz na rozwój.

2015 rok:

Budżet 2015 roku to budżet zrównoważony. Priorytetem były sprawy podstawowe, które mają duży wpływ na życie mieszkańców. Remonty dróg, kanalizacja, wodociągi, kontynuacja rozbudowy placówek oświatowych i wiele innych zadań gminy zostało wykonane w 2015 roku. Rozwój komunikacji publicznej – przedłużenie autobusu ZTM do Brzezin wprowadzenie linii L to też ułatwienie dla mieszkańców gminy Wiązowna. Inwestycje takie jak budowa oświetlenia ulicznego (129 latarni LED-owych) podniosły bezpieczeństwo mieszkańców. Budżet 2015 roku był budżetem przemyślanym i nastawionym na poprawę warunków życia mieszkańców gminy Wiązowna.
Nie jestem w stanie określić najważniejszego działania w roku 2015, ponieważ dla każdego mieszkańca jest to inne zadanie i inne zagadnienie. W ubiegłym roku było wiele bardzo ważnych działań związanych z polepszeniem warunków życia mieszkańców. Do takich zadań zaliczyć można uruchomienie linii L wydłużenie linii ZTM do Brzezin. Bardzo ważnym dla nas mieszkańców Majdanu było spotkanie zainicjowane przez wójta Janusza Budnego z wojewodą mazowieckim i seria spotkań z GDDKiA w sprawie rozbudowy drogi S17 i A2. Ważnym działaniem w 2015 roku była także współpraca z Powiatem Otwockim, co skutkowało wieloma remontami dróg powiatowych, chociażby remont drogi powiatowej w Majdanie. Istotne znaczenie dla polepszenia współpracy gminy z lokalnymi przedsiębiorcami są spotkania gminnych samorządowców z lokalnymi przedsiębiorcami na Forum Gospodarczym Gminy Wiązowna.

Urodziłam się w 1974 roku. Mieszkam w miejscowości Majdan od urodzenia. Stąd pochodzi moja rodzina. Jestem mężatką i matką dwójki dzieci. Prowadzę od wielu lat działalność gospodarczą.

Skończyłam Niepubliczne Studium Zawodowe – Szkoła Zarządzania Biznesem o kierunku Konsultant ds. Finansów i Rachunkowości oraz wiele szkoleń dotyczących funkcjonowania samorządu i finansów publicznych.

Od 2010 roku jestem Radną Gminy Wiązowna (druga kadencja). Jestem społecznikiem, od wielu lat działam w swojej miejscowości i nie tylko. To z mojej inicjatywy powstała Spółka Wodna Majdan. Od 12 lat jestem w Radzie Rodziców Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Wiązownie. Jestem osobą pogodną i aktywną, otwartą na problemy drugiego człowieka

Data opublikowania strony: 29/06/2015