Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Mazowiecka Izba Rolnicza. Dodatkowy nabór

Zielony ciagnik ciagnie na przyczepie bele słomy
Agencja Rolna uruchamia kolejne dopłaty dla rolników (Foto: pixabay.com)

Wybory do Izb Rolniczych odbędą się już 28 lipca. Niestety, jak podaje Okręgowa Komisja Wyborcza, w naszym okręgu nie zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów. Z tego powodu przedłużono termin składania zgłoszeń.

Jak wynika z informacji podanej do wiadomości przez Okręgową Komisję Wyborczą, do 5 lipca nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

W związku z tym komisja wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów i przedłuża termin zgłoszenia oraz rejestracji kandydatów do 11 lipca do godz. 15:00 w siedzibie okręgowej Komisji Wyborczej, tj. w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie jej członek, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,
  • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego ,
  • listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia.

Druki te można otrzymać w oddziałach biur Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu) lub złożyć w dniu 11 lipca do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna). 

Więcej informacji na temat wyborów do MIR można znaleźć na stronie: http://www.61prgrhdh10.mir.pl.

 

Data opublikowania strony: 08/07/2019