radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Mazowiecka Izba Rolnicza. Dodatkowy nabór

Mazowiecka Izba Rolnicza. Dodatkowy nabór

Zielony ciagnik ciagnie na przyczepie bele słomy

Wybory do Izb Rolniczych odbędą się już 28 lipca. Niestety, jak podaje Okręgowa Komisja Wyborcza, w naszym okręgu nie zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów. Z tego powodu przedłużono termin składania zgłoszeń.

Jak wynika z informacji podanej do wiadomości przez Okręgową Komisję Wyborczą, do 5 lipca nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

W związku z tym komisja wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów i przedłuża termin zgłoszenia oraz rejestracji kandydatów do 11 lipca do godz. 15:00 w siedzibie okręgowej Komisji Wyborczej, tj. w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie jej członek, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,
  • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego ,
  • listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia.

Druki te można otrzymać w oddziałach biur Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu) lub złożyć w dniu 11 lipca do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna). 

Więcej informacji na temat wyborów do MIR można znaleźć na stronie: http://www.61prgrhdh10.mir.pl.

 

Data opublikowania strony: 08/07/2019