bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Międzynarodowa współpraca Szkoły Podstawowej w Zakręcie

Pierwsze spotkanie informacyjne projektu „Ponadnarodowej mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Zakręcie
Pierwsze spotkanie informacyjne projektu „Ponadnarodowej mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Zakręcie (Foto SP Zakręt)

Od marca w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie rozpoczyna się realizacja kolejnego projektu „Ponadnarodowej mobilność uczniów” przedsięwzięcie „JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 180 029 zł i pochodzi z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie najważniejszych kompetencji kluczowych uczniów: znajomości języków obcych, umiejętności korzystania z najnowszych technik komunikacyjnych i informacyjnych; kompetencji osobistych i społecznych oraz obywatelskich; umiejętności skutecznego uczenia się; kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – poznania innych zwyczajów, historii i sztuki, zrozumienia odmienności kulturowej, religijnej i obyczajowej różnych narodowości. Założeniem projektu jest wyjazd 30 uczniów z klas VI – VIII wraz z opiekunami do Malagi partnerskiej szkoły w Hiszpanii.

Wyjazdy zagraniczne będą trwały 7 dni. W czasie pobytu uczniowie będą realizować zajęcia lekcyjne w języku angielskim w wymiarze 6 godzin dziennie. Popołudniami będą brali udział w pozalekcyjnych zajęciach wspólnych z uczniami hiszpańskimi. W programie znajdują się warsztaty, zwiedzanie miasta, gry terenowe i integrujące.

Uczniowie uczestniczący w wyjazdach zagranicznych najpierw odbędą zajęcia przygotowawcze w szkole, w tracie których zapoznają się ze złożoną historią Hiszpanii i jej fascynującą różnorodną kulturą, szczególnie Andaluzji, rejonu styku i przenikania się różnych kultur i religii: miejsca, skąd rozpoczęła się hiszpańska ekspansja prowadzącą do odkrycia nowych kontynentów, narodów i kultur.

Program umożliwia udział uczniów niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym m.in. uczniów znajdujący się w zdecydowanie trudniejszej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej. Dla wielu uczniów udział w realizowanym w szkole programie zapewni możliwość po raz pierwszy wyjazdu za granicę.

Data opublikowania strony: 02/03/2023