mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nabór na członków komisji konkursowej. Zgłoszenia do 17 grudnia

Nabór na członków komisji konkursowej. Zgłoszenia do 17 grudnia

Pięć plików białych dokumentów, każdy spięty czarną klamrą, ułożone jeden na drugim
Analiza dokumentów jest bardzo istotna w procesie przetwarzania danych, bo dostarcza najważniejszych informacji na temat projektu (Foto: pxabay.com)

Ogłaszamy nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 grudnia.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2021 roku;
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo-sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2021 roku;
  3. profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego ogłaszającej konkurs oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. biorące udział w konkursie.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 17 grudnia 2020 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl z dopiskiem “Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

 Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 11/12/2020