Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 17 lipca

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 17 lipca odbędzie się kolejna Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 32 069,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę tężni solankowej wraz z małą architekturą na placu centrum w Wiązownie.

Rada zajmie się również dwoma projektami uchwał w sprawie zmiany podjętych już uchwał przez Radę. W wyniku uzgodnień pomiędzy Gminą Wiązowna a Powiatem Otwockim uszczegółowiono sposób realizacji inwestycji i pomocy rzeczowej polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej w Kącku oraz na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2701W w Izabeli.

Na koniec Rada określi tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Podjęcie uchwały wiąże się z wprowadzonymi zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 17 lipca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 14/07/2023