bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Naprawa i wykonanie drogowskazów na szlakach turystycznych. Poznaliśmy wyniki konkursu

Naprawa i wykonanie drogowskazów na szlakach turystycznych. Poznaliśmy wyniki konkursu (Foto: UG Wiązowna)
Naprawa i wykonanie drogowskazów na szlakach turystycznych. Poznaliśmy wyniki konkursu (Foto: UG Wiązowna)

Rozstrzygnięto konkurs ofert pod nazwą: „Wykonanie nowych oraz konserwacja i naprawa istniejących drogowskazów na szlakach turystycznych, znajdujących się na terenie Gminy Wiązowna”. Koszt inwestycji wyniesie 5 000 złotych.

W dniu 21 lipca 2022 roku Wójt Gminy Wiązowna ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Wykonanie nowych oraz konserwacja i naprawa istniejących drogowskazów na szlakach turystycznych, znajdujących się na terenie Gminy Wiązowna”.

Termin składania ofert upłynął 19 sierpnia 2022 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od organizacji pozarządowej, Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium. Oferta spełniła wymogi formalne i została skierowana do oceny merytorycznej.

W dniu 26 sierpnia 2022 r. Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty. Oferta spełniła wymagania konkursowe.

L.p. Podmiot składający ofertę Wnioskowana kwota Przyznana kwota Ocena Komisji
1 Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium 5.000,00 zł 5.000,00 zł Pozytywna

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 31/08/2022