bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Alicja Dybkowska-Purwin doceniona w konkursie liderek wiejskich

Alicja Dybkowska-Purwin została wyróżniona w konkursie „Najaktywniejsza Liderka Wiejska” w województwie mazowieckim organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Komisja konkursowa oceniła karty zgłoszeniowe i krótki test tematyczny. Następnie przeprowadziła z każdą kandydatką rozmowę. Trzy powyższe elementy złożyły się na łączną ocenę, tworząc tegoroczny ranking liderek wiejskich Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Alicja Dybkowska-Purwin została doceniona za szczególne zaangażowanie w rozwój swojej lokalnej społeczności.

Nasza liderka jest bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia „WIĘZY”, które od 2013 prowadzi działalność kulturalną na terenie gminy Wiązowna. Od wielu lat realizuje imprezy kulturalne i turystyczne, a wśród nich: wystawy, prelekcje, młodzieżowe sesje naukowe, działalność wydawniczą i inne. Stowarzyszenie prowadzi galerię „Więzy”, w której organizowane są tematyczne wystawy prezentujące nie tylko dziedzictwo kulturowe Polski, ale również egzotycznych krajów. Wystawa inaugurująca działalność Stowarzyszenia zatytułowana „Są wśród nas ciekawi ludzie” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki staraniom naszej laureatki Stowarzyszenie „WIĘZY” w 2014 r. wydało — jako plon pierwszej sesji naukowej — książkę „600 lat Wiązowny 1414 — 2014”, zawierającej prace uczniów i naukowców-historyków. Stowarzyszenie działa również na niwie turystyczno — krajoznawczej: opracowuje przewodniki turystyczne i upowszechnia wiedzę o przeszłości i współczesności, zabytkach materialnych i niematerialnych regionu. Opracowuje też plany rozwoju turystycznego i propozycje nowych produktów turystycznych.

Wiosną 2018 roku pod przewodnictwem Alicji Dybkowska-Purwin Stowarzyszenie podjęło się organizacji pikniku historycznego upamiętniającego 74 rocznicę zrzutu skoczków „cichociemnych” na zrzutowisku „Pierzyna” w Malcanowie (impreza pod nazwą „Anioły Wolności”). W czerwcu 2018, w ramach gminnego pikniku „WiązLove”, Stowarzyszenie zorganizowało jarmark „Sójka bezpiórka”, na którym popularyzowana była kultura ludowa oraz tradycje regionu. To tylko niektóre z dokonań Alicji Dybkowskiej-Purwin. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia w konkursie i życzymy powodzenia w dalszej działalności związanej z rozwojem lokalnej społeczności w naszej gminie.

Data opublikowania strony: 03/10/2018