Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dofinansowanie do zakupu dekodera lub telewizora

Ręka trzymająca czarnego pilota od telewizora. Telewizor w tle
Dekoder lub telewizor będzie musiał zapewnić odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC (Foto: pixabay.com)

Od 27 czerwca na terenie Mazowsza zmienił się sposób nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Odbierają go tylko odbiorniki – telewizory i dekodery – które są zgodne z nowym standardem nadawania. Każde gospodarstwo domowe, które ma sprzęt niedostosowany do zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów wymiany sprzętu, może otrzymać dofinansowanie na ten cel.

Jak czytamy na stronie serwisu gov.pl, dekoder lub telewizor musi być zgodny z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli taki, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC.

Dofinansowanie możesz otrzymać w wysokości 100 zł do zakupu dekodera lub 250 zł do zakupu telewizora. Zakup odbiornika cyfrowego za kwotę niższą niż wysokość dofinansowania nie będzie uprawniał do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty dofinansowania. W przypadku zakupu odbiornika cyfrowego na wyższą kwotę niż wysokość dofinansowania obowiązek zapłaty pozostałej części ceny będzie trzeba uregulować we własnym zakresie.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje na gospodarstwo domowe, które ze względu na swoją sytuację materialną nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu. Wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby otrzymać świadczenie osoba, składając wniosek, będzie musiała złożyć oświadczenie, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem:

  1. formularza online na platformie gov.pl ,
  2. Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej – lista placówek, gdzie można złożyć wniosek.

Po złożeniu wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany w formularzu online adres e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który będzie rejestrował wniosek w systemie.

Gdzie można zrealizować przyznane świadczenie? 

Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpią do programu. Wyszukiwarka sklepów jest dostępna na stronie dvbt2.gov.pl. Przyznane świadczenie w żadnym wypadku nie jest wymienne na pieniądze.

Program dofinansowania trwa do 31 grudnia 2022 r. Do tego czasu można ubiegać się i zrealizować świadczenie.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię pod numer 42 253 54 30 lub napisz na skrzynkę kontaktową: cyfrowaTV@coi.gov.pl. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 18.00.

Źródło: gov.pl

Data opublikowania strony: 29/06/2022