Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowe formularze do wniosków o tzw. małe granty

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza nowe formularze do wniosków o małe granty. Nowe wzory obowiązują od 10 maja, w związku z tym wnioski składane od tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego określa:

1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku

Artykuł 19a ust. 1 ustawy o pożytku dotyczy zlecania realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu, czyli tzw. “małych grantów”. Samorząd może je przyznawać pod określonymi warunkami, a najważniejsze z nich to lokalny lub regionalny charakter zadania, wysokość dotacji ograniczona do 10 tys. złotych oraz czas realizacji nie dłuższy niż 90 dni. To organizacja decyduje czy wybiera formę powierzenia (dotacja pokrywa wszystkie koszty zadania) czy wsparcia (organizacja oprócz dotacji korzysta też z innych środków, żeby sfinansować zadanie).

Nowe formularze są znacząco uproszczone. Część merytoryczna składa się tylko z dwóch pól – opisu zadania i rezultatów. Zdecydowanie prostszą konstrukcję ma też kosztorys (budżet). Zrezygnowano z pozostałych pól, w tym z harmonogramu.
Do zadań realizowanych w tym trybie stosować należy ten sam ramowy wzór umowy, który obowiązuje przy otwartych konkursach ofert.

Nowe wzory dokumentów poniżej:

Data opublikowania strony: 12/05/2016