radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Nowy portal mapowy Gminy Wiązowna. Szybki dostęp do informacji

Nowy portal mapowy Gminy Wiązowna. Szybki dostęp do informacji

Urząd udostępnia nowy portal mapowy. Teraz wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać najważniejsze informacje na temat obszaru naszej gminy bez wychodzenia z domu.

W nowym serwisie mapowym znajdziemy różne tematyczne warstwy, m.in.: ortofotomapę, działki ewidencyjne, ulice, budynki, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wyszukiwarka pomoże znaleźć interesującą nas działkę. Wystarczy numer ewidencyjny lub numer adresowy budynku. Aby wyszukać dany obszar, wystarczy wpisać w oknie „Wyszukaj działkę” nazwę obrębu geodezyjnego, np. Wiązowna Kościelna oraz numer działki.

 

Zrzut z portalu mapowego gminy wiązowna

Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal posiada funkcję włączania i wyłączania warstw tematycznych oraz skopiowania linku dla bieżącego widoku mapy. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, sprawdzenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru. Aby sprawdzić przeznaczenie działki w planie miejscowym wystarczy kliknąć na interesujący nas obszar mapy objęty planem.

Przeglądanie informacji o planach miejscowych

Dzięki udostępnionym w portalu informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, można w prosty sposób sprawdzić, jakie jest przeznaczenie w planie miejscowym dla wybranej działki oraz dowiedzieć się dla jakich obszarów plany miejscowe są w trakcie sporządzania.

Poglądowy charakter danych

Zaznaczamy, że dane prezentowane w portalu mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych, a uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Gminy Wiązowna.

Zapraszamy do wypróbowania systemu pod bezpośrednim adresem: http://sip.gison.pl/wiazowna.

Dokładna instrukcja obsługi portalu znajduje się w prawym górnym rogu strony pod przyciskiem „?”.

Więcej informacji udziela Joanna Sarnowska, podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 005, tel. 22 512 58 19, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 22/11/2019