bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowy portal mapowy Gminy Wiązowna. Szybki dostęp do informacji

Zrzut z portalu mapowego gminy wiązowna

Urząd udostępnia nowy portal mapowy. Teraz wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać najważniejsze informacje na temat obszaru naszej gminy bez wychodzenia z domu.

W nowym serwisie mapowym znajdziemy różne tematyczne warstwy, m.in.: ortofotomapę, działki ewidencyjne, ulice, budynki, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wyszukiwarka pomoże znaleźć interesującą nas działkę. Wystarczy numer ewidencyjny lub numer adresowy budynku. Aby wyszukać dany obszar, wystarczy wpisać w oknie „Wyszukaj działkę” nazwę obrębu geodezyjnego, np. Wiązowna Kościelna oraz numer działki.

 

Zrzut z portalu mapowego gminy wiązowna

Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal posiada funkcję włączania i wyłączania warstw tematycznych oraz skopiowania linku dla bieżącego widoku mapy. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, sprawdzenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru. Aby sprawdzić przeznaczenie działki w planie miejscowym wystarczy kliknąć na interesujący nas obszar mapy objęty planem.

Przeglądanie informacji o planach miejscowych

Dzięki udostępnionym w portalu informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, można w prosty sposób sprawdzić, jakie jest przeznaczenie w planie miejscowym dla wybranej działki oraz dowiedzieć się dla jakich obszarów plany miejscowe są w trakcie sporządzania.

Poglądowy charakter danych

Zaznaczamy, że dane prezentowane w portalu mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych, a uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Gminy Wiązowna.

Zapraszamy do wypróbowania systemu pod bezpośrednim adresem: http://sip.gison.pl/wiazowna.

Dokładna instrukcja obsługi portalu znajduje się w prawym górnym rogu strony pod przyciskiem “?”.

Więcej informacji udziela Joanna Sarnowska, podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 005, tel. 22 512 58 19, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 22/11/2019