bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowy rok szkolny. Mamy miejsca dla wszystkich dzieci 

Biało-czerowna flaga, a na niej godło polski po środku, z lewej napis: Witaj w szkole, z prawej - tarcza
Biało-czerowna flaga, a na niej godło polski po środku, z lewej napis: Witaj w szkole, z prawej - tarcza

Początek roku szkolnego 2019/2020 za nami. Do gminnych szkół w tym roku będzie uczęszczać 1460 dzieci, zaś do przedszkoli – 448. Dzięki modernizacji naszych placówek oświatowych wszystkie dzieci z naszej gminy znalazły miejsca w szkołach i przedszkolach. W dwóch zmienili się dyrektorzy. 

W sumie w czterech naszych placówek będzie się uczyć 1460 dzieci, w tym do szkoły w Wiązownie – 516, w Gliniance – 371, w Malcanowie – 325, zaś w Zakręcie – 248. Do zerówek i klas pierwszych pójdzie 330 dzieci. W Wiązownie w “0” będzie 60, zaś klasie I – 60, w Gliniance: “0” – 36, a “I” – 38, w Malcanowie: “0” – 37, a w “I” – 39, w Zakręcie: “0” – 25, a w “I” – 35. W naszych przedszkolach opiekę znajdzie w sumie 448 dzieci. W Wiązownie w sześciu oddziałach będzie 124 dzieci, w Pęclinie w sześciu oddziałach – 120 dzieci, w Zakręcie w pięciu oddziałach – 109 dzieci, zaś w Woli Duckiej w czterech oddziałach – 95 dzieci. 

Zgodnie z kalendarium MEN dni wolne od nauki przypadają w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, a także w czasie ferii zimowych. Zaplanowano je w następujących terminach: 23-31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna, 10 – 23 lutego 2020 r. – ferie zimowe, a 9-14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna. Ostatni dzień zajęć i tym samym zakończenie roku szkolnego wypadnie w piątek 26 czerwca 2020 r. 

W ramach konkursu w dwóch naszych placówkach oświatowych zmienili się dyrektorzy. Marzena Wróbel będzie zarządzać szkołą w Wiązownie, a Katarzyna Rostek przedszkolem w Pęclinie. Oto sylwetki wszystkich dyrektorów gminnych placówek oświatowych. 

Teresa Bąk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Od 1997 r. nauczyciel nauczania początkowego oraz języka rosyjskiego. Pełniła funkcję wicedyrektora szkoły, a następnie dyrektora. W latach 2006-2013 była kierownikiem Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 6 w Gliniance. Za wieloletnią pracę na rzecz dzieci oraz zasługi dla oświaty została odznaczona w 2008 r. Odznaką „Przyjaciel Dziecka”, w kolejnym roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2014 r. – Nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W swojej pracy zawodowej kieruje się mottem: Z tradycją ku przyszłości…”. 

Anna Cichecka – od 1998 r. jest dyrektorem Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie. Jest absolwentką wydziału pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz na kierunku pedagogika lecznicza. W 2010 r. otrzymała Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W 2012 oraz w 2018 r. otrzymała Nagrodę MEN za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaś w 2015 r. została uhonorowana Medalem Złotym za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP.  Jej mottem są słowa Roberta Fulkhuma: „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wieży zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy przedszkolnej. Tam nauczyłem się, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć przepraszam, jak się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, (…) trochę się uczyć, trochę myśleć, trochę malować, rysować, śpiewać i tańczyć, bawić się i codziennie trochę pracować. A kiedy wyjdziesz z domu – zwracać uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza”.

Elżbieta Olczyk – Szum – przez ostatnie 21 lat pracuje na stanowisku dyrektora szkoły w Zakręcie. Z oświatą jest związana od dzieciństwa, ponieważ pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Od 33 lat czerpie radość i ogromną satysfakcję wykonując zawód nauczyciela. Placówka, którą kieruje, zdołała wypracować dobrą markę szkoły bezpiecznej, przyjaznej, a jednocześnie osiągającej wysoki poziom nauczania. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana przez Wójta Gminy Wiązowna i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W swojej pracy kieruje się słowami Seneki Młodszego: Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. 

Katarzyna Rostek – od 2002 r. związana jest z Gminnym Przedszkolem “Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, gdzie przeszła wszystkie stopnie awansu zawodowego. Za zaangażowanie i wkład w rozwój placówki dwukrotnie otrzymała nagrodę Wójta Gminy Wiązowna. W drodze konkursu została wybrana na dyrektora przedszkola w Pęclinie, stanowisko objęła 1 września 2019 r. Motta, którymi kieruje się w pracy, to słowa Roberta Fulghum: „Wszystkiego, co powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu” oraz Janusza Korczaka: „Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat”.

 

Hanna Sekulska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa PIŁSUDSKIEGO w Malcanowie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku edukacja wczesnoszkolna, podyplomowe studia na kierunku filologia polska oraz podyplomowe studia zarządzania oświatą. Widzę szkołę w Malcanowie jako szkołę nowoczesną, ale i z tradycjami. Szkołę, w której dzieci są uśmiechnięte, szczęśliwe. Szkołę, która widzi dziecko jako jednostkę. Moim celem jest wychowanie dzieci na młodych ludzi respektujących tradycję narodu, regionu i miejscowości. Chcę motywować uczniów do osiągania jak najlepszych wyników, doskonalić ich indywidualne umiejętności i zainteresowania.  

Ewa Soćko – jest dyrektorem czterooddziałowej placówki w Woli Duckiej. Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego im. Tadeusza KOŚCIUSZKI na kierunku wychowanie przedszkolne. W latach 1999 – 2001 podjęła studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną. Swoją pierwszą pracę podjęła we wrześniu 1987 r. w przedszkolu w Wiązownie.  W 2004 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. W 2014 r. została odznaczona srebrnym medalem za długoletnią służbę. W pracy przyświeca jej motto: Bądźmy z dzieckiem, obok dziecka, dla dziecka. 

Joanna Wasiak – od 1 września 2009 r. pełni funkcję dyrektora Gminnego Przedszkola w Zakręcie. Ukończyła kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracę w przedszkolu w Zakręcie rozpoczęła w 2002 r. W trakcie pracy ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. W swojej pracy kieruje się mottem: Tak naprawdę są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci. Pierwsza to korzenie, a druga to skrzydła. 

Marzena Wróbeljest nauczycielem dyplomowanym z 23letnim stażem pracy. Uczy przyrody, biologii oraz chemii. W drodze konkursu została wybrana na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie, którą zarządza od września. W latach 2015-2017 była dyrektorem Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance. W latach 2018-2019 sprawowała funkcję wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. W 2018 r. uhonorowana tytułem ,,Zasłużony dla Gminy Wiązowna”. Jej mottem są słowa Nelsona Mandeli: Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. 

Data opublikowania strony: 02/09/2019