mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Partnerstwo publiczno-prywatne – nowy sposób na śmiałe inwestycje

Partnerstwo publiczno-prywatne – nowy sposób na śmiałe inwestycje

mapy

Pilnej rozbudowy i modernizacji wymagają w naszej gminie budynki czterech szkół, dwóch ośrodków zdrowia, budynek komunalny w Rzakcie i świetlica w Woli Duckiej. To inwestycje, które ze względu na wysokość kosztów, trzeba by rozłożyć na lata. My tego czasu nie mamy. Musimy szybko i sprawnie rozbudować i unowocześnić wszystkie nasze szkoły, bo co roku przybywa w nich dzieci. Musimy szybko zmodernizować budynki ośrodków zdrowia, bo wielu mieszkańców naszej gminy nie ma szans na leczenie np. w Warszawie. Budżet gminy nie pozwala na przeprowadzenie takich inwestycji jednocześnie. Dlatego zdecydowaliśmy się to zrobić w sposób niekonwencjonalny. Chcemy budować w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czym jest partnerstwo publiczno – prywatne?
PPP to forma długoterminowej współpracy prywatnych przedsiębiorców i, w naszym przypadku, samorządu. Celem tej współpracy jest zrealizowanie konkretnej inwestycji. Współpraca musi opierać się na dokładnym podziale zadań i ponoszonego ryzyka między partnerami przedsięwzięcia.

Jaki projekt realizujemy?
Gmina Wiązowna w ramach partnerstwa  publiczno- prywatnego  realizuje projekt pn. „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Projekt obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych oraz wdrożenie tzw. zintegrowanego systemu zarządzania energią w następujących budynkach:
1. Szkoła Podstawowa w Gliniance;
2. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zakręcie;
3. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie;
4. Gimnazjum w Gliniance;
5. Ośrodek Zdrowia w Gliniance;
6. Ośrodek Zdrowia w Wiązownie;
7. Budynek komunalny w Rzakcie;
8. Świetlica w Woli Duckiej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w budynkach planowane jest wykonanie następujących prac:

  • docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych;
  • wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;
  • modernizacja istniejącej lub wykonanie instalacji c.o.;
  • modernizacja systemów instalacji wewnętrznej elektrycznej i sanitarnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii;
  • montaż systemów monitoringu i zdalnego zarządzania energią;
  • montaż instalacji systemów wentylacyjnych;
  • zmiana geometrii dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w celu zapewnienia  tzw. efektywności energetycznej budynku;
  • modyfikacja układu pomieszczeń.

Zakres przedsięwzięcia przewiduje również:

  • w Szkole Podstawowej Gliniance: rozbudowę budynku o nowe skrzydło oraz budowę sali gimnastycznej;
  • w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie: rozbudowę o nowe skrzydło.

Po zakończeniu termomodernizacji lub termomodernizacji i rozbudowy  inwestor będzie odpowiedzialny za konserwację systemów i utrzymanie odpowiedniego poziomu tzw. efektywności energetycznej oraz zdalne monitorowanie zużycia energii i reagowanie na sytuacje awaryjne. Szczegóły zostaną ustalone w efekcie dialogu konkurencyjnego.

Jak będzie finansowana inwestycja?
Inwestycje sfinansuje wyłoniony w procedurze PPP przedsiębiorca prywatny. To on zapłaci za remonty i rozbudowy. Przedsiębiorca zainwestuje w nasze budynki i przez lata będzie otrzymywał zwrot z inwestycji, a  my zyskamy szybko wyremontowane szkoły, ośrodki zdrowia i dwa budynki komunalne. Raty, które będziemy opłacać, nie będą tak wysokie, by zachwiać budżetem gminy. W ten sposób zachowamy stabilność finansów i możliwość dalszego rozwoju, nie rezygnując z pozostałych inwestycji.

Prace w toku
Przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nakładają na gminę obowiązek przeprowadzenia kilku etapów postępowania w celu wyłonienia partnera prywatnego. Pierwszym, już zrealizowanym jest przygotowanie postępowania, tj. określenie wstępnych założeń projektu, przedstawienie założeń Radzie Gminy Wiązowna oraz powołanie zespołu ds. wdrożenia PPP.

W ramach kolejnego etapu Gmina Wiązowna 1 października 2015 roku wszczęła postępowanie na wybór partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego. Ogłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami zostało udostępnione na stronie BIP Gminy Wiązowna. Termin składania wniosków przez potencjalnych oferentów o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony na 4 listopada 2015 r. Zgodnie z ustalonym harmonogramem kolejny etap – etap dialogu konkurencyjnego zostanie zakończony w marcu 2016 roku, natomiast zawarcie umowy planowane jest do końca czerwca 2016 roku.

Pracujemy nad tym projektem z ogromnym zaangażowaniem. Jesteśmy przekonani, że to rozsądna i efektywna metoda na poprawę warunków, w jakich uczą się nasze dzieci i w jakich leczą mieszkańcy gminy. Tylko partnerstwo publiczno-prywatne daje nam szansę na przeprowadzenie tych inwestycji w realnie krótkim czasie. W Gminie Wiązowna to nowość. W innych samorządach takie rozwiązania działają. Wierzymy, że z dużym sukcesem, zadziałają i u nas! O postępach nad wdrożeniem programu będziemy informowali na bieżąco.

Data opublikowania strony: 25/10/2015