Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Obozy zimowe dla dzieci i młodzieży. Ruszył nabór wniosków

Dwie dziewczynki zjeżdżają na brzuchu po górce przysypanej śniegiem
Ferie zimowe na śniegu to coraz częściej przywilej osób spędzających wolne w górach (Foto: pixabay.com)

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie obozów zimowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat w ramach konkursu „odLOTTOwe ferie”. Maksymalna kwota to 25 tys. zł.

W konkursie mogą wziąć udział m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest niekomercyjny charakter obozu, który powinien trwać od pięciu do dziesięciu dni (przerwa weekendowa może, ale nie musi, być zaliczana do czasu trwania obozu). Dzienny czas zajęć nie może być krótszy niż cztery godziny zegarowe. Wypoczynek powinien mieć charakter stacjonarny i zapewniać zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. Każdego dnia obozu organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom przynajmniej jednego ciepłego posiłku.

Udział środków własnych organizatora lub środków pochodzących z innych źródeł finansowania powinien wynieść co najmniej 5 proc. łącznych kosztów obozu. Stawka dofinansowania do obozu przypadająca na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 50 zł brutto za dzień i 500 zł brutto za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie na: wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry, bilety na atrakcje, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym drobny sprzęt sportowy, gry planszowe, materiały plastyczne), materiały promocyjne, nagrody w konkursach, transport w ramach dojazdu do obiektów/miejsc niebędących stałym miejscem odbywania się zajęć, ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz ubezpieczenie OC kadry.

Składanie wniosków odbywa się elektronicznie poprzez formularz dostępny na TEJ STRONIE. Wniosek należy złożyć najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem obozu. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Źródło: PAP Samorząd

Data opublikowania strony: 11/01/2023