Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (i nie tylko). Nowe pytania i odpowiedzi

Spotkanie z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA w sprawie OAW
Spotkanie z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA w sprawie OAW (Foto: UG Wiązowna)

Przedstawiciele GDDKiA na specjalnym spotkaniu w Urzędzie Gminy Wiązowna zapewnili, że jeszcze raz zastanowią się nad koncepcją trasy wschodniego odcinka obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Nie zmieni się natomiast korytarz drogowy wskazujący obszar, przez który powinna przebiegać planowana droga. Cały czas nie znamy jednak jej dokładnego położenia.

Sprawa budowy OAW od miesięcy wywołuje ogromne kontrowersje i rozpala emocje, dlatego w połowie kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” spotkali się z Piotrem Uścińskim, wiceministrem Rozwoju i Technologii oraz Jarosławem Wąsowskim, dyrektorem warszawskiego oddziału GDDKiA. Na spotkaniu w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna obecni byli także przedstawiciele lokalnych samorządów, radni gminy Wiązowna, sympatycy stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” oraz były minister finansów Jerzy Kwieciński. Głównym tematem spotkania było przede wszystkim przedstawienie aktualnego stanu prac nad planami budowy dużej obwodnicy Warszawy (określanej mianem autostrady A50) oraz przekazanie przedstawicielowi GDDKiA uwag i wątpliwości dotyczących wytyczenia niekorzystnego dla nas wariantu planowanej trasy. Chodziło również o wskazanie rozwiązań dalszych prac projektowych, które w ocenie zarówno przedstawicieli Stowarzyszenia jak i zgromadzonych samorządowców znajdują akceptację lokalnych społeczności.

Jarosław Wąsowski zapewniał, że GDDKiA szczególną uwagę zwraca na odbiór społeczny planowanej inwestycji. Dotychczasowy silny sprzeciw lokalnych społeczności i samorządów wschodnich rejonów aglomeracji warszawskiej sprawił, że dalsze planowanie wschodniego odcinka OAW wymaga ze strony GDDKiA ponownego pochylenia się nad koncepcją trasy, pogłębienia dotychczasowych analiz, opartych często na danych, które częściowo uległy dezaktualizacji z powodów: rozwoju zabudowy, budowy nowych dróg tranzytowych czy wreszcie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej. Dlatego też dotychczas nie podjęto żadnych wiążących decyzji w przedmiocie wyboru korytarza drogowego po tej stronie Wisły.

Zgromadzeni domagali się odpowiedzi na pytanie, czy wobec zaistniałych zmian, zostanie opracowane nowe Studium Korytarzowe wschodniej części obwodnicy, które przecież stała się przyczyną wyznaczenia kontrowersyjnego korytarza drogowego. Jarosław Wąsowski dał do zrozumienia, że obecnie nie jest planowane opracowanie nowego studium, a co za tym idzie – droga będzie musiała zmieścić się w ramach obszaru zaproponowanego w dotychczasowym dokumencie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”, zaznaczyli przy tym, że ich celem nie jest blokowanie inwestycji w ogóle, ale (o ile jest niezbędna) zaplanowanie jej w rozsądnej lokalizacji. Taką, w ocenie wielu zainteresowanych, jest poprowadzenie drogi po śladzie (tzn. z wykorzystaniem pasa drogowego) obecnej drogi krajowej DK50. W odpowiedzi usłyszeliśmy zapewnienia, że wprowadzone niedawno zmiany prawne (rozporządzenie dotyczące budowy dróg publicznych) stworzyły nowe możliwości projektowe i dzięki temu będzie można poważnie rozważyć takie rozwiązanie. Dostaliśmy zapewnienie, że taki wariant będzie przeanalizowany – warto zauważyć, że obecny przebieg drogi DK50 na znacznym odcinku wpisuje się w jeden z planowanych korytarzy ze Studium Korytarzowego.

Na liczne pytania o terminy, które wiążą GDDKiA przy pracach projektowych,  Jarosław Wąsowski nie wskazał konkretnych dat. Zaznaczył jednak, że rozwiązania wypracowane po zachodniej stronie obwodnicy mają zostać wykorzystane podczas planowania wschodnich odcinków. Biorąc pod uwagę założenia GDDKiA, że prace nad wyborem konkretnego przebiegu trasy w okolicach CPK (w ramach tzw. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) mają zostać zakończone w 2026 r., dopiero po tym okresie należy się spodziewać intensyfikacji prac projektowych w rejonie powiatów otwockiego i mińskiego.

Minister Uściński zapewnił, że będzie bacznie przyglądał się dalszym działaniom dotyczących planów OAW, dbając o właściwą jakość komunikacji, a jako poseł ziemi mazowieckiej, będzie również interweniował wspierając naszą inicjatywę.

W związku z tym, że spotkanie dotyczyło budowy dróg tranzytowych, Wójt Gminy Wiązowna zasygnalizował także wciąż nierozwiązany problem niewłaściwej ochrony akustycznej znacznych obszarów gminy, położonych wzdłuż wybudowanych dróg S17 i A2. Zaznaczył, że przekazano do GDDKiA wyniki pomiarów, wykonanych na zlecenie gminy, które wykazały przekroczenia norm hałasu, powodowanego przez nowe inwestycje drogowe. Jarosław Wąsowski wskazał, że obecnie trwają prace nad analizą porealizacyjną, a jej wyniki dadzą odpowiedź w kwestii dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. Z uwagi na zakres tematu, zostanie on szczegółowo omówiony na osobnym spotkaniu, które jest zaplanowane w połowie maja w siedzibie warszawskiego oddziału GDDKiA.

Data opublikowania strony: 26/04/2023