mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Wiązowna. Dyplomy uznania

Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Wiązowna. Dyplomy uznania

W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której ślubowanie złożyło pięciu nowych strażaków. Wręczono także dyplomy Ochotniczym Strażom Pożarnym Powiatu Otwockiego w podziękowaniu za zaangażowanie przy działaniach ratowniczych podczas anomalii pogodowych.

Po ślubowaniu wręczono dyplomy uznania za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Powiatu Otwockiego w trudnym dla wszystkich czasie styczniowych i lutowych anomalii pogodowych. W gronie straży, które zostały wyróżnione, znalazły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów gminy Wiązowna.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania działania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu w 2021 r. Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o OSP, w tym świadczeń ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń w 2022 roku oraz bhp służby. Szczególną uwagę położono na kwestie działalności bieżącej, w tym przede wszystkim koordynację zadań dotyczących szerokiej pomocy i działań jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z kryzysem emigracyjnym w związku z wojną na Ukrainie.

W zbiórce udział wzięli: Szef Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Prószyński, Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny i inni włodarze gmin powiatu otwockiego, Komendant Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie płk Waldemar Pawelec, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku nadkom. Zbigniew Kołecki, Prezes Powiatowy ZOSP w Otwocku dh Mariusz Zabrocki, prezesi i naczelnicy OSP Powiatu Otwockiego oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy KP PSP w Otwocku.

Źródło: KPPSP

 

Data opublikowania strony: 14/03/2022