Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ogłaszamy konkurs na dyrektora przedszkola w Woli Duckiej i Szkoły Podstawowej w Zakręcie

Budynek szkoły w Zakręcie
Budynek szkoły w Zakręcie

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Duckiej i Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie.

Oferty muszą zawierać m.in.:

  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły;
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
  2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
  • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w terminie do dnia 31.05.2023 r. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej.

Szczegółowa dostępne w ogłoszeniach (pod tekstem).

Więcej informacji udziela Urszula Kozłowska – Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, tel. 22 18-00-028, e-mail: u.kozlowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 12/05/2023