mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Pięć plików białych dokumentów, każdy spięty czarną klamrą, ułożone jeden na drugim
Analiza dokumentów jest bardzo istotna w procesie przetwarzania danych (Foto: pxabay.com)

Ogłaszamy otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania  8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT.

Gmina Wiązowna ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania  8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożonej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

Data opublikowania strony: 05/01/2021