bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ogłoszenie o pracę. Szukamy osoby do sekretariatu

Szary, otworzony laptop. Nad czarną klawiaturą unosi się kobieca ręka
(Foto: pixabay.com)

Urząd Gminy Wiązowna poszukuje osoby do prowadzenia sekretariatu Wójta. Dokumenty można składać do 17 maja.

Wymagania niezbędne to:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie co najmniej średnie;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków, w tym w szczególności ustawy o samorządzie gminnym oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędy Gminy Wiązowna.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub pokrewnym;
 2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków objętych ogłoszeniem;
 3. znajomość środowiska Microsoft;
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych;
 5. komunikatywność;
 6. wysoka kultura osobista;
 7. znajomość obsługi urządzeń biurowych np. telefon, fax, skaner;
 8. prawo jazdy kategorii B.

Planowany zakres obowiązków to:

 1. prowadzenie sekretariatu w Urzędzie Gminy Wiązowna, w tym m.in. prowadzenie terminarza i umawianie interesantów kadry zarządzającej;
 2. przyjmowanie korespondencji przychodzącej: tradycyjnej i elektroniczne;
 3. prowadzenie rejestrów m.in. delegacji służbowych i zarządzeń;
 4. obsługa rozmów telefonicznych;
 5. przygotowywanie spotkań kadry zarządzającej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone (decyduje data wpływu do urzędu), jeżeli zostały złożone:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna, w zamkniętej kopercie lub zostały przesłane listem poleconym na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05 – 462 Wiązowna, ul. Lubelska 59;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.lech@wiazowna.pl;
 3. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

w terminie do 17 maja do godz. 12.00,  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko w Urzędzie Gminy Wiązowna – oferta nr 8/2021”. Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod tekstem lub na BIP pod linkiem: https://bip.wiazowna.pl/

Więcej informacji udziela Agnieszka Karwowska – naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, adres e-mail: a.karwowska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 27/04/2021