bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ogrzewasz dom lub firmę olejem? Musisz się zarejestrować!

Licznik i rury do ogrzewania
Licznik i rury do ogrzewania

Ogrzewasz dom lub firmę piecem olejowym? Musisz go zarejestrować! Masz mało czasu. Termin upływa 31 marca!

Wszedł w życie nowy system prawny nadzoru nad obrotem olejami opałowymi (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1556). Tych, którzy sprzedają oleje i tych, którzy je używają do ogrzewania np. domów, czekają nowe formalności rejestracyjne. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak zwykłych mieszkańców naszej gminy. Nowe przepisy zakładają bowiem obowiązkową rejestrację w formie elektronicznej wszystkich takich podmiotów.

Sprzedawcy oleju zarejestrują się jako „pośredniczący podmiot olejowy”, a konsumenci jako „zużywający podmiot olejowy”. Jeśli nie zarejestrujesz swojego pieca, nie skorzystasz z preferencyjnej stawki akcyzy i zapłacisz za olej opałowy blisko 10 razy więcej! Dodatkowo za brak rejestracji pieca – na mocy przepisów karnoskarbowych – możesz zapłacić karę finansową.

Zgłoszenie rejestracji pieca jest bezpłatne. Należy je złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do urzędu skarbowego właściwego w sprawie podatku akcyzowego.

Dokonać rejestracji można:

  1. na Portalu PUESC lub na Portalu Podatkowym – przesyłając zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU do najbliższego urzędu skarbowego; w tym wypadku potrzebny będzie Profil Zaufany, jeśli go nie masz wniosek można złożyć przez internet (pz.gov.pl) i poświadczyć go osobiście w Punkcie Potwierdzającym, np. w naszym Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańca.
  2. składając zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli nie można dokonać rejestracji, korzystając z formularzy elektronicznych.

Dla naszych mieszkańców właściwy jest Urząd Skarbowy Warszawa-Praga, Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier, ul. Utrata 4, 03-877 Warszawa, tel. 22 510 44 28. Wzór zgłoszenia w formie elektronicznej dla osób fizycznych dostępny jest na stronie: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/akc-ru-akc-zu/.

Więcej informacji na ten temat udziela Iwona Marczyk – Naczelnik Wydziału Środowiska i Nieruchomości, pok. 007, tel. 22 512 58 20, e-mail: i.marczyk@wiazowna.pl

Źródło: www.kis.gov.pl

Data opublikowania strony: 11/02/2020